Tagasi

EVS-EN 16757:2022

Ehitiste jätkusuutlikkus. Toodete keskkonnadeklaratsioonid. Betooni ja betoonelementide tootekategooria reeglid

Üldinfo
Kehtiv alates 15.11.2022
Alusdokumendid
EN 16757:2022
Tegevusala (ICS grupid)
91.100.30 Betoon ja betoontooted
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.11.2022
Põhitekst
05.07.2017
Põhitekst
See dokument täiendab ehitustoodete tootekategooria üldreegleid (ingl core rules), nagu on määratletud standardis EN 15804:2012+A2:2019, ja on ette nähtud kasutamiseks tootekategooria lisareeglina (ingl c-PCR, complementary product category rule) koos selle standardiga.
See c-PCR kehtib tehniliste komiteede CEN/TC 104 ja CEN/TC 229 käsitlusalasse kuuluvate toodete kohta, kuid võib olla rakendatav ka teistele betoontoodetele, kuni neil on tootespetsiifilised c-PCR-id.
See dokument kehtib hoonete ja rajatiste betooni ning betoonelementide kohta, välja arvatud autoklaavitud poorbetoon ja polümeerbetoon (ingl resin bound concrete). Peale lisas G toodu võib seda kasutada ka juhisena klaaskiudbetooni puhul.
See dokument määratleb esitatavad parameetrid, hõlmatavad EPD tüübid (ja olelusringi etapid) olelusringi inventuuri (LCI) koostamisel ja olelusringi mõju hindamisel (LCIA) järgitavad reeglid ning EPD-de väljatöötamisel kasutatavate andmete kvaliteedi.
Lisaks standardi EN 15804:2012+A2:2019 üldistele osadele on sellel dokumendil betooni ja betoonelementide puhul järgmised eesmärgid: see
—  määratleb süsteemi piirid;
—  määratleb materjalispetsiifiliste karakteristikute modelleerimise ja hindamise;
—  määratleb mitme väljundiga protsessidele jaotamise korra (ingl allocation procedures) piki tootmisahelat;
—  määratleb korduvkasutuse ja ringlussevõtu jaotamise korra;
—  sisaldab reegleid LCI ja EPD aluseks oleva LCIA arvutamiseks;
—  esitab juhised/spetsiifilised reeglid referentskasutusea (ingl reference service life, RSL) määramiseks;
—  esitab juhised vaikestsenaariumide koostamiseks;
—  esitab juhised betoonelementide vaikefunktsionaalühikute kohta.
See dokument on mõeldud kasutamiseks nii tootmisetapi kui ka järgnevate etappide hindamisel (hällist väravani koos valikutega) või kogu olelustsükli hindamisel (hällist hauani). Selle eeldus on, et eesmärgid on süsteemipiiride kirjelduses õigesti määratletud.
Ehitustööde kontekstis annab deklaratsioon hällist hauani täielikuma ülevaate betooni ja betoonelementidega seonduvatest keskkonnamõjudest.
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
PDF redline
35,88 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit 24 tunni jooksul: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring