Tagasi

EVS-EN 197-1:2011

Tsement. Osa 1: Harilike tsementide koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid

Üldinfo
Kehtiv alates 04.10.2011
Alusdokumendid
EN 197-1:2011
Direktiivid või määrused
305/2011 Ehitustooted

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
04.10.2011
Põhitekst
Põhitekst
Põhitekst
See standard määratleb 27 erineva hariliku tsemendi tüüpi, 7 sulfaadikindla hariliku tsemendi tüüpi, kolm erinevat väikese eeltugevusega räbutsementi ja kaks sulfaadikindlat väikese eeltugevusega räbutsementi, ning nende koostisosad. Iga tsemenditüüp defineeritakse selle koostisosade omaduste ja sisalduse kaudu, mille tulemusena jagunevad tsemendid üheksasse erinevasse tugevusklassi. Määratletakse nõuded koostisosadele, mis sisaldab ka nõudeid mehaanilistele, füüsikalistele ja keemilistele omadustele. Lisaks formuleerib standard nendele nõuetele vastavuse hindamise reeglid ja esitab vajalikud püsivusnõuded.
Lisaks nendele sulfaadikindlatele tsementidele, mis on selle standardiga määratletud, on veel tsemente, mis vastavad selle standardi või teiste Euroopa või rahvuslike standardite nõuetele ja on riigi tasandil tõendatud kui sulfaadikindlad tsemendid. Tsemente, mis on toodud lisas A, on erinevad CEN-i liikmesriigid oma territooriumi piires arvanud sulfaadikindlateks.
MÄRKUS 1 Peale määratletud nõuete tuleb kasuks ka täiendava informatsiooni vahetamine tsemendi tootja ja kasutaja vahel. Taoline infovahetusprotseduuri ei kuulu selle standardi käsitlusalasse, vaid tuleb lähtuda rahvuslikest standarditest või reeglitest või asjassepuutuvate osapoolte vahel kokku leppida.
MÄRKUS 2 Standardis EN 197-1 kasutatakse sõna „tsement“ vaid hariliku tsemendi tähenduses, kui ei ole teisiti määratletud.
Standard ei käsitle:
— väga väikese soojaeraldusega eritsementi, millele kehtib EN 14216;
— supersulfaattsementi, millele kehtib EN 15743;
— kaltsiumaluminaattsementi, millele kehtib EN 14647;
— müüritsementi, millele kehtib EN 413-1.
*
*
*
PDF
26,84 € koos KM-ga
Paber
26,84 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + muudatus

EVS-EN 12620:2005+A1:2008

Betooni täitematerjalid KONSOLIDEERITUD TEKST
Uusim versioon Kehtiv
Põhitekst

EVS-EN 13139:2005

Mördi täitematerjalid
Uusim versioon Kehtiv
Põhitekst + parandus

EVS-EN 206:2014+A1:2016

Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus
Kehtetu alates 01.04.2021
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 13242:2006+A1:2008

Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid KONSOLIDEERITUD TEKST
Uusim versioon Kehtiv