Tagasi

EVS-EN 61000-4-30:2015+A1:2021

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-30: Katsetus- ja mõõtetehnika. Elektrikvaliteedi mõõtemeetodid

Üldinfo
Kehtiv alates 16.09.2021
Alusdokumendid
IEC 61000-4-30:2015; EN 61000-4-30:2015; IEC 61000-4-30:2015/COR1:2016; EN 61000-4-30:2015/AC:2017-01; IEC 61000-4-30:2015/A1:2021; EN 61000-4-30:2015/A1:2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.09.2021
Põhitekst + muudatus
16.09.2021
Muudatus
03.02.2017
Parandus
03.12.2015
Põhitekst + parandus
See standardi IEC 61000-4 osa määratleb elektrikvaliteedi parameetrite mõõtemeetodid ja tulemuste interpretatsiooni vahelduvvoolu elektrivarustussüsteemides määratletud põhisagedusel 50 Hz või 60 Hz. Mõõtemeetodid on kirjeldatud igale asjakohasele parameetrile kujul, mis kindlustab usaldusväärsed ja korratavad tulemused, olenemata meetodi teostusest. See standard käsitleb mõõtemeetodeid välitingimustes. Selle standardiga hõlmatud parameetrite mõõtmine piirdub elektrivarustussüsteemi juhtivuslike nähtustega. Standardis esitatud toitepinge kvaliteedi parameetriteks on võrgusagedus, toitepinge tase, värelus, toitepinge lohud ja muhud, pingekatkestused, transientpinged, toitepinge ebasümmeetria, pingeharmoonilised ja pinge vaheharmoonilised, toitepingele pealdatud võrgu signaalpinged, kiired pingemuutused ja voolu mõõtmised. Lisas C (teatmelisa) on vaadeldud emissiooni sagedusvahemikus 2 kHz kuni 150 kHz ja üle- ning alahälbed on esitatud lisas D (teatmelisa) Olenevalt mõõtmise otstarbest võib mõõta kõiki või osa loetletud nähtudest. MÄRKUS 1 Vastavushindamise katsemeetodeid võib leida standardist IEC 62586-2. MÄRKUS 2 Elektrisüsteemi ja mõõturi vahele paigaldatud muundurite mõju on üldteada ning see standard ei käsitle nende üksikasju. Juhiseid muundurite mõjust võib leida tehnilisest aruandest IEC TR 61869-103.
*
*
*
PDF
24,89 € koos KM-ga
Paber
24,89 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 61000-3-12:2011

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-12: Piirväärtused. Avalikesse madalpingevõrkudesse ühendatud seadmetest genereeritud vooluharmooniliste piirväärtused sisendvoolu korral üle 16 A, kuid mitte üle 75 A faasi kohta
Uusim versioon Kehtiv alates 04.01.2012
Põhitekst

EVS-EN 61000-4-15:2011

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 4-15: Katsetus- ja mõõtetehnika. Värelusmõõtur. Talitluse ja ehituse iseloomustus
Uusim versioon Kehtiv alates 05.07.2011
Põhitekst

EVS-EN 61000-4-7:2002

Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ). Osa 4: Katse- ja mõõtetehnika. Jagu 7: Toitesüsteemide ja nendega ühendatud seadmestiku harmooniliste ja vaheharmooniliste mõõtmiste ja mõõteaparatuuri üldjuhend
Uusim versioon Kehtiv alates 01.01.2003
Muudatus

EVS-EN 61000-4-7:2002/A1:2009

Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ). Osa 4-7: Katse- ja mõõtetehnika. Jagu Toitesüsteemide ja nendega ühendatud seadmestiku harmooniliste ja vaheharmooniliste mõõtmiste ja mõõteaparatuuri üldjuhend
Uusim versioon Kehtiv alates 04.06.2009