Skip to main content
Tagasi

EVS-EN 61326-1:2013

Elektrilised mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo

Kehtetu alates 20.07.2021
Alusdokumendid
IEC 61326-1:2012; EN 61326-1:2013
Direktiivid või määrused
2014/30/EU Elektromagnetiline ühilduvus

Olgugi et standard on tühistatud, on sellel Euroopa Liidu õigusakti 2014/30/EU mõistes siiski vastavuse eeldus ning vastavust  õigusakti nõuetega saab tagada, kui kasutada standardi tühistatud versiooni. Vastavuse eeldus kehtib, kuni vastav muudatus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 
Uusimat Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kooskõlastatud standardite nimekirja saad vaadata siit: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
20.07.2021
Põhitekst
05.02.2013
Põhitekst
Põhitekst
EVS-EN 61326-1:2006
IEC 61326 see osa sätestab elektromagnetilise ühilduvuse, häiringutaluvuse ja emissiooni nõudeid elektriseadmetele, mida toidetakse võrgust või akudelt vahelduvpingel kuni 1000 V või alalispingel kuni 1500 V või mõõdetavast elektriahelast. See osa käsitleb professionaalse kasutuse, tööstusprotsesside, tööstusliku tootmise ja haridusala valdkonda kuuluvaid seadmeid. See sisaldab seadmeid ja arvutusseadiseid, mis on ette nähtud tööstuslikes ja mittetööstuslikes paigaldistes
—  mõõtmisteks ja katsetamiseks,
—  juhtimiseks,
—  laboratoorseks kasutamiseks,
—  lisaseadistena, mis on mõeldud kasutamiseks koos eelpool mainitutega (näiteks näidiste käsitsemise seadised).
Arvutusseadiseid ja -koosteid ning muid taolisi seadmeid, mis kuuluvad infotehnikaseadmete käsitlusalasse ja vastavad sellekohastele infotehnikaseadmete elektromagnetilise ühilduvuse standarditele, võib kasutada süsteemides, mis vastavad IEC 61326 selle osa käsitlusalale, ilma lisakatsetusteta, kui need sobivad kasutamiseks ettenähtud elektromagnetilises keskkonnas.
Üldreeglina tuleb arvestada, et see standard on võrreldes vastavate elektromagnetilise ühilduvuse põhistandarditega ülimuslik.
Selle standardi käsitlusalasse kuuluvad alljärgnevalt nimetatud seadmed.
a)  Elektrilised mõõte- ja katsetusseadmed.
Siia kuuluvad seadmed, mis elektriliselt mõõdavad, kuvavad või salvestavad üht või mitut elektrilist või mitteelektrilist suurust, samuti aga ka mittemõõteseadmed, nagu signaaligeneraatorid, mõõteetalonid, toiteallikad ja mõõtemuundurid.
b)  Elektrilised juhtimisseadmed.
Siia kuuluvad seadmed, mis juhivad üht või mitut väljundsuurust ettenähtud väärtusele, mis on määratud käsisätestusega, kohaliku või kaugprogrammeerimisega või ühe või mitme sisendmuutujaga. See sisaldab tööstuslike protsesside mõõtmise ja juhtimise (Industrial Process Measurement and Control, IPMC) seadmeid, mis koosnevad sellistest seadmetest nagu näiteks
—  protsessikontrollerid ja -regulaatorid,
—  programmeeritavad kontrollerid,
—  seadmete ja süsteemide toiteallikad (tsentraalsed või kohalikud),
—  analoog-digitaalindikaatorid ja salvestusseadmed,
—  protsessiinstrumendid,
—  muundurid, positsioneerimisseadised, tarktäiturid jne.
c)  Elektrilised laboriseadmed.
  Siia kuuluvad seadmed, mis mõõdavad, kuvavad, jälgivad või analüüsivad materjale või mida kasutatakse materjalide ettevalmistamisel ning sisaldavad kehaväliseid diagnostikaseadmeid (In Vitro Diagnostic, IVD). Selliseid seadmeid võib kasutada ka mujal kui laborites, näiteks enesetestimise-IVD seadmed võivad olla ka kodukasutuses.
Selle standardi käsitlusalasse kuuluvad seadmed võivad talitleda erisugustes elektromagnetilistes keskkondades; sõltuvalt elektromagnetilisest keskkonnast tuleb rakendada erisuguseid kiirgushäiringute ja häiringutaluvuse katsetuste nõudeid.
See standard võtab arvesse kolme liiki elektromagnetilisi keskkondi:
•  elektromagnetiline baaskeskkond,
•  tööstuslik elektromagnetiline keskkond,
•  kontrollitud elektromagnetiline keskkond.
Vastavad häiringutaluvuse katsetustele esitatavad nõuded on kirjeldatud peatükis 6.
Vastavalt häiringutaluvuse nõuetele tuleb seadmed jaotada klassi A või B vastavalt CISPR 11 nõuetele ja protseduuridele. Vastavad häiringutaluvuse nõuded on kirjeldatud peatükis 7.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
19,52 € koos KM-ga
Paber
19,52 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 61010-1:2010

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 06.12.2010
Põhitekst

EVS-EN 61326-2-1:2013

Mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumi-elektriseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 2-1: Erinõuded. Elektromagnetilise ühilduvuse mõttes kaitsmata rakenduste tundlikkuskatsetus- ja mõõteseadmete katsetamisviisid, käidutingimused ja toimivuskriteeriumid (IEC 61326-2-1:2012)
Kehtetu alates 15.06.2021
Põhitekst

EVS-EN 61326-2-3:2013

Mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumi-elektriseadmed. Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded. Osa 2-3: Erinõuded. Sisseehitatud või kaugsignalisatsioonil põhinevate andurite katsetamisviisid, käidutingimused ja toimivuskriteeriumid (IEC 61326-2-3:2012)
Kehtetu alates 15.06.2021
Muudatus

EVS-EN 61010-1:2010/A1:2019

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2019