Tagasi

EVS-EN ISO 15614-1:2017+A1:2019

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus

Üldinfo
Kehtiv alates 01.10.2019
Alusdokumendid
EN ISO 15614-1:2017; ISO 15614-1:2017; EN ISO 15614-1:2017/A1:2019; ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.10.2019
Põhitekst + muudatus
01.10.2019
Muudatus
05.07.2017
Põhitekst
See dokument määratleb, kuidas kvalifitseeritakse keevitusprotseduuri eelspetsifikaati keevitusprotseduuride katsetega. See standard kohaldub nii tootmiskeevitusele, remontkeevitusele kui ka täitekeevitusele. See standard määrab tingimused keevitusprotseduuri katsete teostamiseks ja kvalifitseerimispiirid kõikidele praktilistele keevitusoperatsioonidele selle standardi kvalifitseerimise piires. Keevitusprotseduuride kvalifitseerimise esmane eesmärk on demonstreerida, et konstruktsioonile kavatsetud liitmisprotsess on suuteline valmistama liiteid, millel on kavatsetud kasutamiseks nõutavad mehaanilised omadused. Võimaldamaks laialdast rakendust keevitustootmises, on ära toodud kaks keevitusprotseduuri katsetamise taste. Need on tähistatud tasemetega 1 ja 2. Tasemel 2 on katsete ulatus suurem ja kvalifitseerimise vahemikud rohkem piiratud kui tasemel 1. Protseduuri katsed, mis on teostatud tasemel 2, kvalifitseerivad automaatselt taseme 1 nõudeid, kuid mitte vastupidi. Kui lepingus või rakendusstandardis ei ole tase spetsifitseeritud, rakendatakse taseme 2 kõiki nõudeid. Seda standardit kasutatakse kõikide terastoodete kujude korral kaar- ja gaaskeevitusel ja kõikide niklist ja nikli sulamitest toodete kujude korral kaarkeevitusel. Kaar- ja gaaskeevitus on hõlmatud alljärgnevate keevitusprotsessidega ISO 4063 kohaselt. 111 — käsikaarkeevitus, käsikaarkeevitus kattega metallelektroodiga (ingl manual metal arc welding, metal-arc welding with covered electrode); 114 — täidistraadiga kaarkeevitus ilma kaitsegaasita (ingl self-shielded tubular-cored arc welding); 12 — räbustikaarkeevitus (ingl submerged arc welding); 13 — kaitsegaas-metallkaarkeevitus, metallkaarkeevitus kaitsegaasis (ingl gas-shielded metal arc welding); 14 — kaitsegaaskaarkeevitus sulamatu elektroodiga (ingl gas-shielded arc welding with non-consumable electrode); 15 — plasmakaarkeevitus (ingl plasma arc welding); 311 — hapnik-atsetüleenkeevitus (ingl oxy-acetylene welding). Selle standardi põhimõtteid võib rakendada teistele sulakeevituse protsessidele. MÄRKUS Endine protsessi tunnusnumber ei nõua uut kvalifitseerimise katset selle standardi kohaselt. Selle dokumendi eelmiste väljaannete järgi tehtud keevitusprotseduuride spetsifitseerimist ja kvalifitseerimist võib kasutada igaks rakenduseks, millele see väljaanne on spetsifitseeritud. Sellel juhul jäävad kehtima eelmise väljaande kvalifitseerimispiirid. Samuti on olemasolema kvalifitseeritud WPQR-i põhjal võimalik selle väljaande alusel luua uus WPQR-i (keevitusprotseduuri kvalifitseerimise aruanne, ingl welding procedure qualification record) kvalifitseerimispiir, eeldusel et on täidetud selle standardi katsetamisnõuete tehnilised kavatsused. Kui kvalifitseerimise tehnilise samaväärsuse tagamiseks tuleb teostada lisakatsed, siis on katsekehal vajalik teostada ainult need lisakatsed.
*
*
*
PDF
21,60 € koos KM-ga
Paber
21,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 9606-1:2017

Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 1: Terased
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2017
Põhitekst

EVS-EN ISO 14731:2019

Keevitamise koordineerimine. Ülesanded ja vastutused
Uusim versioon Kehtiv alates 15.04.2019
Põhitekst

EVS-EN ISO 15609-1:2019

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri spetsifikaat. Osa 1: Kaarkeevitus
Uusim versioon Kehtiv alates 15.10.2019
Põhitekst

EVS-EN ISO 5817:2014

Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi
Uusim versioon Kehtiv alates 04.03.2014