Tagasi

EVS-ISO 18091:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001:2008 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses

Üldinfo
Kehtiv alates 02.04.2015
Alusdokumendid
ISO 18091:2014
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
02.04.2015
Põhitekst
04.11.2010
Põhitekst
Käesolev standard spetsifitseerib nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile juhuks, kui organisatsioon a) peab demonstreerima oma suutlikkust pakkuda järjekindlalt tooteid, mis vastavad kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele, ning b) püüab suurendada kliendi rahulolu süsteemi mõjusa rakendamise, sh süsteemi pideva parendamise protsesside ja kliendi ning kohaldatavatele seadusjärgsetele ja normatiivsetele nõuetele vastavuse tagamise teel. MÄRKUS 1 Käesolevas standardis kasutatakse sõna “toode” ainult: c) kliendile mõeldud või tema poolt nõutud toote tähenduses; d) tooteteostusprotsessi tulemusena tekkinud mistahes ettekavandatud väljundi tähenduses. MÄRKUS 2 Seadusjärgsed ja normatiivsed nõuded võivad olla esitatud õigusaktide nõuetena. Selle rahvusvahelise standardi eesmärk on anda kohalikele omavalitsustele juhiseid usaldusväärsete tulemuste saavutamiseks standardi ISO 9001:2008 tervikliku kohaldamise kaudu. Need juhised aga ei täienda, muuda ega paranda standardi ISO 9001:2008 nõudeid. Kodanikud peavad kohalikku omavalitsust usaldusväärseks, kui see suudab püsivalt tagada kõigi oluliste protsesside ja toodete/teenuste minimaalse töökindluse. Oluline on, et kõik kohaliku omavalitsuse protsessid, sealhulgas juhtimis-, töö- ja tugiprotsessid, moodustaksid ühtse ning tervikliku kvaliteedijuhtimissüsteemi ja et selle kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutamine ning edasiarendamine keskenduks tulemuste saavutamisele. Selle süsteemi terviklik iseloom on oluline, sest muidu võib kohalik omavalitsus olla usaldusväärne küll teatud tegevusvaldkondades, samas aga ebausaldusväärne teistes. Kvaliteedijuhtimissüsteemi protsesside määratlemisel on oluline, et kohalik omavalitsus kaaluks, millised protsessid on tema klientidele/kodanikele usaldusväärsete toodete/teenuste pakkumiseks vajalikud (vt lisa A). Asjaomased protsessid on juhtimis-, toimimis- ja tugiprotsessid ja nende hulka kuuluvad juhtimisprotsessid, toote/teenuse osutamise protsessid ja muud kvaliteedijuhtimissüsteemi mõjusaks toimimiseks vajalikud protsessid. Lisas B on antud kohalike omavalitsuste jaoks diagnostikametoodika oma protsesside ja toodete/teenuste käsitlusala ja küpsusastme hindamiseks. Lisa B kasutamine tervikdiagnostikaks on selle rahvusvahelise standardi kasutajate eelistatud lähtepunktiks.
*
*
*
PDF
18,00 €
Paber
18,00 €
Hind: 2,00 €
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 9001:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2015
Põhitekst

ISO 23601:2009

Safety identification -- Escape and evacuation plan signs
Uusim versioon Kehtiv alates 09.02.2009
Põhitekst

CEN/TS 1453-2:2017

Plastics piping systems with structured wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Guidance for the assessment of conformity
Uusim versioon Kehtiv alates 04.04.2017
Põhitekst

EVS-EN ISO 9004:2009

Organisatsiooni juhtimine püsiva edu saavutamiseks. Kvaliteedijuhtimise lähenemisviis
Kehtetu alates 03.05.2018