Tagasi

EVS-ISO 4037-3:2019

Kiirguskaitse. Dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ning nende footoni energiast sõltuva koste määramiseks kasutatav röntgeni- ja gammareferentskiirgus. Osa 3: Pindala- ja isikudosimeetrite kalibreerimine ning nende koste mõõtmine kiirguse energia ja langemisnurga funktsioonina

Üldinfo
Kehtetu alates 01.03.2021
Alusdokumendid
ISO 4037-3:2019
Tegevusala (ICS grupid)
17.240 Kiirgusmõõtmised
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.03.2021
Põhitekst
03.06.2019
Põhitekst
03.05.2016
Põhitekst
EVS-ISO 4037-3:2016
See dokument määratleb lisaprotseduurid ja -andmed kiirguskaitse individuaalseks ja pindala seireks kasutatavate dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks. Kiirguskaitse doosi (kiiruse) mõõteseadmete kalibreerimise üldist protseduuri ja koste määramist kirjeldatakse standardis ISO 29661 ning seda järgitakse nii palju kui võimalik. Sel eesmärgil kasutatakse standardis ISO 4037-1 kirjeldatu kohaselt footoni referentskiirguse väljasid, mille keskmine energia asub vahemikus 8 keV kuni 9 keV. Lisas D on toodud lisateave normtingimuste, vajalike standardsete katsetingimuste ja elektronide ulatusega kaasnevate mõjude kohta. Individuaalse seire puhul käsitletakse nii kogukeha- kui ka jäsemedosimeetreid ning pindala seire puhul portatiivseid ja fikseeritud doosi (kiiruse) mõõteseadmeid. Referentsväljade jaoks on vajalik laetud osakeste tasakaal, kuigi see pole alati kindlaks määratud töökohal olevas väljas, mille jaoks dosimeeter tuleks kalibreerida. See kehtib eriti footoni energia kohta referentssügavusel d ilma laetud osakestele omase tasakaaluta, mis sõltub energia ja referentssügavuse d tegelikust kombinatsioonist. Elektronid, mille energia on üle 65 keV, 0,75 MeV ja 2,1 MeV, võivad läbida vastavalt 0,07 mm, 3 mm ja 10 mm ICRU kudet ja nendest väärtustest suuremate footoni energiate korral loetakse kiirgusparameetrid sellel sügavusel defineeritud suuruste jaoks sisemise tasakaaluta laetud osakeste kiirgusparameetriteks. See dokument tegeleb ka koste määramisega pealelangeva footoni energia ja kiirguse langemisnurga funktsioonina. Sellised mõõtmised võivad kujutada endast osa tüübikatsest, mille käigus uuritakse lisasuuruste mõju kostele. See dokument on kasutatav ainult selliste õhukerma kiiruse väärtuste korral, mis on suuremad kui 1 μGy/h. See dokument ei hõlma fikseeritud pindaladosimeetrite in-situ kalibreerimist. Dokumendis kirjeldatakse eri dosimeetrite puhul järgitavaid protseduure. Soovitused on esitatud kasutatava fantoomi ja rakendatavate teisendustegurite kohta. Soovitatavad teisendustegurid on antud ainult vastavuses olevatele kiirguse referentsväljadele, mis on määratletud standardi ISO 4037-1:2019 peatükkides 4 kuni 6. Standardi ISO 4037-1:2019 lisad A ja B, mis on mõlemad teatmelisad, hõlmavad fluorestsentskiirgusi ja radionukliidi 241Am, S-Am gammakiirgust, mille kohta publitseeritud detailne teave ei ole kättesaadav. Standardi ISO 4037-1:2019 lisas C esitatakse täiendavaid röntgenikiirguse väljad, mis on kirjeldatud kvaliteedinäitajaga. Teisendustegurid kõigi nende kiirgusparameetrite korral on toodud lisades A kuni C, kuid ainult ligikaudse hinnanguna, kuna nende teisendustegurite üldine määramatus tegelikes kiirguse referentsväljades pole teada. MÄRKUS Terminit „dosimeeter“ kasutatakse üldmõistena kõigi individuaalseks ja pindala seireks kasutatavate dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kohta.
*
*
*
PDF
22,86 € koos KM-ga
Paber
22,86 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-ISO 4037-1:2019

Kiirguskaitse. Dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ning nende footoni energiast sõltuva koste määramiseks kasutatav röntgeni- ja gammareferentskiirgus. Osa 1: Kiirgusparameetrid ja saamismeetodid
Kehtetu alates 01.03.2021
Põhitekst

EVS-ISO 4037-2:2019

Kiirguskaitse. Dosimeetrite ja doosi kiiruse mõõteseadmete kalibreerimiseks ning nende footoni energiast sõltuva koste määramiseks kasutatav röntgeni- ja gammareferentskiirgus. Osa 2: Kiirguskaitseline dosimeetria energiavahemikes 8 keV kuni 1,3 MeV ja 4 MeV kuni 9 MeV
Kehtetu alates 01.03.2021