Tagasi

EVS-ISO/IEC/IEEE 26511:2014

Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Nõuded kasutajadokumentatsiooni haldajaile

Üldinfo
Kehtetu alates 03.05.2021
Alusdokumendid
ISO/IEC/IEEE 26511:2011
Tegevusala (ICS grupid)
35.080 Tarkvara
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.05.2021
Põhitekst
06.10.2014
Põhitekst
04.01.2007
Põhitekst
EVS-ISO/IEC TR 9294:2006
See standard toetab tarkvara kasutajate vajadusi järjekindla, täieliku, täpse ja kasutuskõlbliku dokumentatsiooni osas. See esitab dokumentatsiooni haldajaile nõuded strateegia, plaanimise, soorituse ja ohje alal. See spetsifitseerib protseduurid kasutajadokumentatsiooni halduseks tarkvara kogu elutsükli kestel. See sisaldab ka nõudeid kesksetele dokumentidele, mida loob kasutajadokumentatsiooni haldus, sealhulgas dokumentatsiooniplaanidele ja dokumentatsioonihalduse plaanidele.
See standard annab ülevaate tarkvara dokumenteerimise ja teabehalduse protsessidest, mis on spetsialiseeritud kasutajadokumentatsioonile selles standardis. See esitab ka kasutajadokumentatsiooni portfelliplaanimise ja sisuhalduse aspekte. Konkreetsemalt, see käsitleb järgmist:
•  haldusnõudeid projekti alustamisel, sealhulgas protseduuride ja spetsifikatsioonide kehtestamist, taristu rajamist ja töörühma moodustamist, koos kasutajadokumentatsiooni töörühmas vajatavate rollide näidetega;
•  halduslikuks juhtimiseks vajalikke mõõtmisi ja hinnanguid;
•  haldusliku juhtimise rakendamist kasutajadokumentatsioonialasele tööle;
•  abiprotsesside kasutamist, näiteks muudatuste haldust, ajakava ja kulude ohjet, ressursihaldust, kvaliteedihaldust ja protsesside täiustamist.
Kasutajadokumentatsiooni halduse, koostamise ja testimise kohta annavad juhiseid kirjanduse peatükis loetletud tööd.
MÄRKUS 1  Dokumentatsiooni haldajatele ja teistele selles protsessis osalejatele on kasulikud muu hulgas järgmised sugulasstandardid: ISO/IEC 26514:2008 „Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation“ (ühtlasi IEEE Std 26514-2010 „IEEE Standard for Adoption of ISO/IEC 26514:2008 Systems and Software Engineering — Requirements for Designers and Developers of User Documentation“); ISO/IEC 26513:2009 „Systems and software engineering — Requirements for testers and reviewers of user documentation“ (ühtlasi IEEE Std 26513-2010 „IEEE Standard for Adoption of ISO/IEC 26513:2009, Systems and Software Engineering — Requirements for Testers and Reviewers of User Documentation“); ja ISO/IEC/IEEE 26512:2011 „Systems and software engineering — Requirements for acquirers and suppliers of user documentation“.
Seda standardit saavad kasutada kasutajadokumentatsiooni projektide haldajad või organisatsioonid, kus on teabe kavandajad ja dokumentatsiooni väljatöötajad. Selle standardi poole võivad pöörduda ka need, kellel on dokumentatsiooniprotsessis teistsugused rollid ja huvid:
•  tarkvara väljatöötamise protsessi juhid;
•  tarnijate koostatud dokumentatsiooni hankijad;
•  kogenud dokumenteerijad, kes töötavad välja kirjalikku kasutajadokumentatsiooni sisu;
•  kuvatava dokumentatsiooni loomise instrumentide väljatöötajad;
•  inimtegurite spetsialistid, kes piiritlevad põhimõtteid dokumentatsiooni kättesaadavuse ja kasutamishõlpsuse edendamiseks;
•  tarbegraafikud, kellel on kogemusi elektroonilise infokandjaga;
•  kasutajaliideste projekteerijad ja ergonoomiaspetsialistid, kes teevad koostööd dokumentatsiooni ekraanil esituse kavandamiseks.
Seda standardit saab rakendada järgmiste dokumenditüüpide halduseks, ehkki see ei kata nende kõiki aspekte:
•  dokumentatsioonile kasutaja abistamiseks ja koolituseks ning turunduseks, samuti tootearenduse süsteemidokumentatsioonile, mis põhineb kasutajadokumentatsiooni temaatika taaskasutusel;
•  mittetarkvaraliste toodete dokumentatsioonile;
•  turunduslikele multimeedium-esitlustele, kus kasutatakse animatsiooni, videot ja heli;
•  arvutipõhise koolituse komplektidele ja spetsialiseeritud kursuste materjalidele, mis on mõeldud kasutamiseks eeskätt formaalsetes koolitusprogrammides;
•  hooldusdokumentatsioonile, mis kirjeldab süsteemitarkvara sisemist talitlust.
MÄRKUS 2  Üksikasjalikumalt kirjeldab elutsükli protsessi teabeüksuste (dokumentatsiooni) sisu
ISO/IEC/IEEE 15289:2011.
*
*
*
PDF
23,18 € koos KM-ga
Paber
23,18 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring