Ilmunud on EVS Teataja maikuu esimene number

05.05.2020
Alternate Text

EVS Teataja maikuu esimene (04.05.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 149:2003+A1:2009 „Hingamisteede kaitsevahendid. Osakeste eest kaitsvad filtreerivad poolmaskid. Nõuded, katsetamine, märgistus“, EVS-EN 1498:2006 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Päästesilmused“, EVS-EN ISO 5667-19:2004 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 19: Juhised proovivõtuks meresettest (ISO 5667-19:2004)“, prEVS-EN 12697-1 „Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 1: Lahustuva sideaine sisaldus“, prEVS-EN 13629 „Puidust põrandakate. Täispuidust üksikud ja eelkoostatud lehtpuulauad“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard EVS 720:2015 „Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel“.

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivusEVS 669:1996 „Kukersiitpõlevkivi. Tuhasuse määramine“, EVS 670:1998 „Kaubapõlevkivi“.

Tühistamisküsitlusel on 12 standarditEVS-EN 1015-11:2004+A1:2007 „Müürimörtide katsemeetodid. Osa 11: Kivistunud mördi painde- ja survetugevuse määramine“, EVS-EN 12606-2:2000 „Bitumen and bituminous binders - Determination of the paraffin wax content - Part 2: Method by extraction“, EVS-EN 130:2003 „Methods of testing doors; Test for the change in  stiffness of the door leaves by repeated torsion“, EVS-ENV 12381:2000 „Tervishoiuinformaatika. Tervishoiuspetsiifiliste probleemide ajastandardid“, EVS-ENV 1259-1:1999 „Ühe põletiga ülalt kiirgavad gaasküttega torusoojendid ja väljaspool kodumajapidamist kasutatavad ülalt  helendavad gaasküttega kiirgussoojendid. Osa 1: Energiasäästliku kasutuse nõuded ja katsemeetodid. Radiomeetriline meetod A“, EVS-ENV 1259-2:1999 „Ühe põletiga ülalt kiirgavad gaasküttega torusoojendid ja väljaspool kodumajapidamist kasutatavad ülalt helendavad gaasküttega kiirgussoojendid. Osa 2: Energiasäästliku kasutuse nõuded ja katsemeetodid. Radiomeetriline meetod B“, EVS-ENV 1259-3:1999 „Ühe põletiga ülalt kiirgavad gaasküttega torusoojendid ja väljaspool kodumajapidamist kasutatavad ülalt helendavad gaasküttega kiirgussoojendid. Osa 3: Energiasäästliku kasutuse nõuded ja katsemeetodid. Radiomeetriline meetod C“, EVS-ENV 13004:2000 „Nomenclature system for medical devices for the purposes of regulatory data exchange - Recommendations for an interim system and rules for a future system“, EVS-ENV 1317-4:2010 „Road restraint systems - Part 4: Performance classes, impact test acceptance criteria and test methods for terminals and transitions of safety barriers“, EVS-ENV 13730-2:2010 „Health informatics - Blood transfusion  related messages - Part 2:  Production related messages  (BTR-PROD)“, EVS-ENV 14029:2010 „Lead and lead alloys - Analysis by flame atomic absorption spectrometry (FAAS) or  inductively coupled plasma emission spectrometry (ICP-ES), after separation of the lead matrix“, EVS-ENV 14226:2010 „Advanced technical ceramics - Test methods  for ceramic powders - Determination of  calcium, magnesium, iron and aluminium in silicon nitride by using flame atomic absorption spectroscopy (FAAS) or  inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES)“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 60335-2-27:2013/A1:2020 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmetele“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 06.2020, EN 60335-2-27:2013/A2:2020 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmetele“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 06.2020, EN 60601-2-65:2013/A1:2020 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-65: Erinõuded intraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 06.2020, EN 71-7:2014+A3:2020 „Mänguasjade ohutus. Osa 7: Sõrmevärvid. Nõuded ja katsemeetodid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 06.2020.

Uued, tühistatud ja arvamusküsitlusel olevad standardid - eestikeelsena saabus müügile 10 uut standardit: 
EVS-EN 1097-2:2020 „Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 2: Purunemiskindluse määramise meetodid“,
EVS-EN 1363-1:2020 „Tulepüsivuse katsed. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN 1497:2007 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Päästerakmed“,
EVS-EN 16841-1:2016 „Välisõhk. Lõhna määramine välisõhus välimõõtmiste teel. Osa 1: Rastermeetod“,
EVS-EN 16841-2:2016 „Välisõhk. Lõhna määramine välisõhus välimõõtmiste teel. Osa 2: Hajumissuuna meetod“, 
EVS-EN 341:2011 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Laskumisvahendid päästetöödeks“,
EVS-EN IEC 61000-4-11:2020 „Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ). Osa 4-11: Katsetus- ja mõõtetehnika. Pingelohkude, lühikatkestuste ja pingemuutuste taluvuse katsetused seadmetele sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta“,
EVS-EN ISO 8504-1:2019 „Terassubstraatide ettevalmistamine enne värvide ja seotud toodete pealekandmist. Pinna ettevalmistamise meetodid. Osa 1: Üldpõhimõtted“,
EVS-EN ISO 8504-2:2019 „Terassubstraatide ettevalmistamine enne värvide ja seotud toodete pealekandmist. Pinna ettevalmistamise meetodid. Osa 2: Abrasiivne jugapuhastus“,
EVS-EN ISO/IEC 15408-1:2020 „Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe hindamise kriteeriumid. Osa 1: Sissejuhatus ja üldmudel“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed.

Head lugemist!