Ilmunud on EVS Teataja juunikuu teine number

16.06.2020
Alternate Text

EVS Teataja juunikuu teine (15.06.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

4 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 1295-1:2019 „Erinevate koormustingimustega maa-aluste torustike ehituslik projekteerimine. Osa 1: Üldnõuded“, EVS-EN ISO 14063:2020 „Keskkonnajuhtimine. Keskkonnaalane teabevahetus. Juhised ja näited“, prEN 1745 „Müüritis ja müüritooted. Soojusväärtuste määramise meetodid“, prEVS-EN ISO 11665-6 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 6: Aktiivsuskontsentratsiooni kohtmõõtmise meetod“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standardEVS 898:2014 „Üldkasutatavate võrkude ja abonentide rahvusvaheline identifitseerimisplaan. ITU-T soovituse E.212 rakendamine Eestis“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 720:2015 „Paigalduskaablid. Polüvinüülkloriidmantliga paigalduskaabel“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit – EVS-EN 15015:2007 „Plasttorustikusüsteemid. Inimtarbimiseks sobimatu kuuma ja külma vee süsteemid. Torude, liitmike ja nende ühenduste toimimisomadused“, EVS-EN 60146-1-3:2002 „Semiconductor convertors; general requirements and line  commutated convertors; part 1-3: transformers and reactors“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 50131-1:2006/A3:2020 „Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 1: System requirements“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2020, EN ISO/IEC 17000:2020 „Vastavushindamine. Sõnavara ja üldpõhimõtted“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2020

Eestikeelsena saabus müügile 5 uut standardit:
EVS 915-1:2020 Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine. Osa 1: Ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine
EVS 915-2:2020 Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine. Osa 2: Ehitustööde riigihangete korraldamine
EVS-EN 13629:2020 Puidust põrandakate. Täispuidust üksikud ja eelkoostatud lehtpuulauad
EVS-EN 1496:2017 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Tõstevahendid päästetöödeks
EVS-EN 1498:2006 Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Päästesilmused

Head lugemist!