Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu esimene number

01.09.2020
Alternate Text

EVS Teataja septembrikuu esimene (01.09.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

8 uut tõlget kommenteerimisel - CEN/TR 15367-1:2020 „Naftasaadused. Hea majapidamise juhised. Osa 1: Mootorsõidukite diislikütused“, CWA 17553:2020 „Laiatarbe näokatted. Miinimumnõuete, katsemeetodite ja kasutamise juhend“, EVS-EN 527-1:2011 „Büroomööbel. Töölauad ja puldid. Osa 1: Mõõtmed“, EVS-EN ISO 10240:2020 „Väikelaevad. Omaniku käsiraamat“, EVS-EN ISO 15083:2020 „Väikelaevad. Pilsi pumbasüsteemid“, ISO/CIE TS 22012:2019 et „Valgus ja valgustus. Hooldeteguri määramine. Määramisviis“, prEN IEC 60947-1:2018 „Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid“, prEVS-ISO 11665-4 „Radioaktiivsuse mõõtmine keskkonnas. Õhk: radoon-222. Osa 4: Integreeritud mõõtemeetod keskmise aktiivsuskontsentratsiooni määramiseks passiivse proovivõtu ja hilisema analüüsi kasutamisega“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit - EVS-EN 61851-21:2002 „Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 21: Elektrisõidukite nõuded juhtivuslikule ühendusele vahelduv- või alalisvoolutoitega“, EVS-EN 61851-22:2002 „Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 22: Elektrisõidukite vahelduvvoolu-laadimisjaam“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN ISO 14155:2020 „Meditsiiniseadmete kliiniline uuring inimestel. Hea kliiniline tava“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2020, EN ISO 19650-3:2020 „Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 3: Operational phase of the assets“ (ISO 19650-3:2020) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2020, EN ISO 22232-1:2020 „Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 1: Instruments“ (ISO 22232-1:2020) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2020.

Eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS 937:2020 „Ehituse koguriskikindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu"
EVS-EN 1295-1:2019 „Erinevate koormustingimustega maa-aluste torustike ehituslik projekteerimine. Osa 1: Üldnõuded"
EVS-EN 55011:2016/A11:2020 „Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid"
EVS-EN 55011:2016+A1+A11:2020 „Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid"
EVS-EN 55032:2015/A11:2020 „Multimeediaseadme elektromagnetiline ühilduvus. Kiirgusnõuded"
EVS-EN 55032:2015+A11:2020 „Multimeediaseadme elektromagnetiline ühilduvus. Kiirgusnõuded"
EVS-EN ISO 14063:2020 „Keskkonnajuhtimine. Keskkonnaalane teabevahetus. Juhised ja näited"
EVS-EN ISO 18743:2015 „Toiduahela mikrobioloogia. Keeritsussivastsete (Trichinella) määramine lihas tehisseedemeetodil"
EVS-EN ISO 6887-5:2020 „Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste valmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 5: Erieeskirjad piima ja piimatoodete ettevalmistamiseks"

Head lugemist!