Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine number

16.10.2020
Alternate Text

EVS Teataja oktoobrikuu teine (15.10.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

4 uut tõlget kommenteerimisel - EN 16942:2016/prA1:2019 „Mootorikütused. Mootorsõidukile sobivuse tähistamine. Tankijateabe graafiline väljendus“, EVS-EN ISO 15630-3:2019 „Sarrus ja pingestusteras. Katsemeetodid. Osa 3: Pingestusteras“, prEN 71-2 „Mänguasjade ohutus. Osa 2: Süttivus“, prEVS-EN ISO 22232-2 „Mittepurustav katsetamine. Ultraheli katseseadmete määratlemine ja kontrollimine. Osa 2: Sondid“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standardEVS 860-2:2015 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 2: Torustikud, mahutid ja seadmed. Järelevalve ja mõõtmine“.

Tühistamisküsitlusel on 5 standardit – EVS-EN 12332-2:2003 „Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of bursting strength - Part 2: Hydraulic method“, EVS-EN 60424-3:2016 „Ferrite cores - Guidelines on the limits of surface irregularities - Part 3: ETD-cores, EER-cores, EC-cores and E-cores“, EVS-HD 380 S2:2003 „Test methods for evaluating resistance to tracking  and erosion of electrical insulating materials used  under severe ambient conditions“, EVS-HD 480 S1:2003 „Test method for evaluating thermal endurance of  flexible sheet materials using the wrapped tube  method“, EVS-HD 523.3.201 S1:2003 „Specification for flexible insulation sleeving; Part 3: Specification requirements for individual types of sleeving; Sheet 201: Heat shrinkable sleeving, general purpose, flexible, cross-linked PVC, shrink  ratio 2:1“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 15085-2:2020 „Railway applications - Welding of railway vehicles and components - Part 2:  Requirements for welding manufacturer“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2020, EN ISO 22232-2:2020 „Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic test equipment - Part 2: Probes“ (ISO 22232-2:2020) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2021, EN ISO 3104:2020 „Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity“ (ISO 3104:2020) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2020.

Avaldatud on 1 uus eestikeelne standardiparandusEVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2012+NA:2013/AC2:2020 „Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks“.

Eestikeelsena saabus müügile 15 uut standardit:
EVS 875-11:2020 „Vara hindamine. Osa 11: Võrdlusmeetod“
EVS-EN 197-2:2020 „Tsement. Osa 2: Toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine“
EVS-EN 527-1:2011 „Büroomööbel. Töölauad ja puldid. Osa 1: Mõõtmed“
EVS-EN 60335-2-27:2014/A1:2020 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha kiiritusseadmetele, mis põhinevad optilisel kiirgusel“
EVS-EN 60335-2-27:2014/A2:2020 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha kiiritusseadmetele, mis põhinevad optilisel kiirgusel“
EVS-EN 60335-2-27:2014+A1+A2:2020 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha kiiritusseadmetele, mis põhinevad optilisel kiirgusel“
EVS-EN ISO 10240:2020 „Väikelaevad. Omaniku käsiraamat“
EVS-EN ISO 14341:2020 „Keevitusmaterjalid. Keevitustraadid ja keevismetallid legeerimata ja peenterateraste kaarkeevituseks kaitsegaasis. Liigitus“
EVS-EN ISO 15083:2020 „Väikelaevad. Pilsi pumbasüsteemid“
EVS-EN ISO 19650-3:2020 „Hoonete ja rajatistega seotud info, sealhulgas ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) korraldamine ja digitaliseerimine. Infohaldus ehitusinformatsiooni modelleerimise abil. Osa 3: Varade käitamisetapp“
EVS-EN ISO 22232-1:2020 „Mittepurustav katsetamine. Ultrahelikatseseadmete määratlemine ja kontrollimine. Osa 1: Seadmed“
EVS-EN ISO 3166-1:2020 „Maade ja nende jaotiste nimetuste tähised. Osa 1: Maatähised“
EVS-EN ISO 6887-3:2017/A1:2020 „Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 3: Kala ja kalatoodete ettevalmistamise erieeskirjad. Muudatus 1: Toorete meretigude proovide ettevalmistamine“
EVS-EN ISO 6887-3:2017+A1:2020 „Toiduahela mikrobioloogia. Katseproovide, algsuspensiooni ja kümnendlahjenduste ettevalmistamine mikrobioloogiliseks uuringuks. Osa 3: Kala ja kalatoodete ettevalmistamise erieeskirjad“
EVS-ISO/IEC/IEEE 90003:2020 „Tarkvaratehnika. Juhised standardi ISO 9001:2015 rakendamiseks tarkvarale“

Head lugemist!