Ilmunud on EVS Teataja novembrikuu esimene number

03.11.2020
Alternate Text

EVS Teataja novembrikuu esimene (02.11.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

Tegevuse on lõpetanud 1 komitee - EVS/PK 69 „Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus“. 

5 uut tõlget kommenteerimisel - prEN 12101-1 „Suitsu ja kuumuse kontrollsüsteemid. Osa 1: Suitsutõkete spetsifikatsioon“, prEN 14654-1 „Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Käitustegevuste haldamine ja kontroll. Osa 1: Üldnõuded“, prEN 14972-1 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Veeudusüsteemid. Osa 1: Ehitus, paigaldamine, kontroll ja hooldus“, prEVS-EN IEC 62271-108 „Kõrgepingejaotla ja juhtimisaparatuur. Osa 108: Kõrgepinge vahelduvvoolu lahk-võimsuslülitid nimipingetele üle 52 kV.“, prEVS-ISO 21246 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Muuseumide võtmeindikaatorid“.

Tühistamisküsitlusel on 16 standarditEVS-EN 107:2003 „Methods of testing windows; Mechanical test“, EVS-EN 122002:2002 „Blank detail specification: radio frequency coaxial connectors“, EVS-EN 122003:2002 „Blank detail specification for the preparation of customer detail specifications (CDS) and detail specifications for standard production items with capability approval“, EVS-EN 122110:2002 „Sectional specification: radio frequency coaxial connectors; series SMA“, EVS-EN 122120:2003 „Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors. Series B“, EVS-EN 122130:2003 „Sectional Specification: radio frequency Coaxial Connectors. Series SMB“, EVS-EN 122140:2002 „Sectional specification: radio frequency coaxial connectors;  series SMC“, EVS-EN 122150:2003 „Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors. Series EIA Flange“, EVS-EN-122160:2003 „Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors. Series SSMA“, EVS-EN 122170:2002 „Sectional specification: radio frequency coaxial connectors; series SSMB“, EVS-EN 122180:2003 „Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors. Series SSMC“, EVS-EN 122190:2003 „Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors. Series 7-16“, EVS-EN 122200:2002 „Sectional specification: radio frequency coaxial connectors; series TNC“, EVS-EN 12332-1:2001 „Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of bursting strength - Part 1: Steel ball method“, EVS-EN ISO 8130-9:2000 „Pulbrilised pinnakattematerjalid. Osa 9: Proovivõtt“, EVS-ISO 2859-4:2004 „Tunnusepõhise inspektsiooni proovide võtmise kord. Osa 4: Määratud kvaliteeditasemete hindamise kord“.

Eestikeelsena saabus müügile 5 uut standardit:
CWA 17553:2020 "Laiatarbe näokatted. Miinimumnõuete, katsemeetodite ja kasutamise juhend"
EVS-EN 15085-2:2020 "Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 2: Nõuded keevitustootjatele"
EVS-EN 15269-20:2020 "Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja/või suitsupidavuse katsetulemuste kasutusulatuse laiendamine. Osa 20: Uste, luukide, liigutatavate kangaskardinate ja avatavate akende suitsupidavus"
EVS-EN ISO 24034:2020 "Keevitusmaterjalid. Täistraatelektroodid, täistraadid ja -vardad titaani ja titaansulamite kaarkeevitamiseks. Liigitus"
EVS-ISO 30300:2020 "Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamine. Põhimõisted ja sõnastik"

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed.

Head lugemist!