Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu esimene number

02.03.2021
Alternate Text

EVS Teataja märtsikuu esimene (01.03.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget kommenteerimisel - EN 60601-2-63:2015/prA2:2020 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-63: Erinõuded ekstraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN ISO 12999-1:2020 „Akustika. Mõõtemääramatuse hindamine ja rakendamine ehitusakustikas. Osa 1: Heliisolatsioon“, EVS-EN ISO 14040:2006+A1:2020 „Keskkonnakorraldus. Olelusringi hindamine. Põhimõtted ja raamistik“, prEN 482 „Töökoha õhu kvaliteet. Mõõteprotseduurid keemiliste ohutegurite konsentratsiooni määramiseks. Üldnõuded suutlikkusele“, prEVS-ISO/IEC 19944-1 „Pilvtöötlus ja hajusplatvormid. Andmevoog, andmekategooriad ja andmete kasutamine. 1. osa: Alused“. 

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit:
EVS-EN 16925:2018 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed elamu sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus“,
EVS-EN 1993-1-4:2006/A2:2021 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-4: Üldreeglid. Täiendavad reeglid roostevaba terase jaoks“,
EVS-EN 1993-1-4:2006+A1+NA+A2:2021 „Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-4: Üldreeglid. Täiendavad reeglid roostevaba terase jaoks“,
EVS-EN 60839-11-1:2013 „Häire- ja elektroonilised turvasüsteemid. Osa 11-1: Elektrooniliste läbipääsu kontrollsüsteemide standard. Süsteemi ja komponentide nõuded“,
EVS-EN IEC 60079-10-1:2021 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad“,
EVS-EN ISO 4259-1:2017/A2:2021 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 1: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete piiritlemine. Muudatus 2“,
EVS-EN ISO 4259-1:2017+A1+A2:2021 „Naftasaadused ja samaväärsed tooted. Mõõtemeetodite ja tulemuste täpsus. Osa 1: Katsemeetoditega seoses olevate täpsusandmete piiritlemine“.

Tühistamisküsitlusel on 24 standardit - EVS-EN 13149-1:2004 „Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 1: WORLDFIP definition and application rules for onboard data transmissioon“, EVS-EN 13149-2:2004 „Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 2: WORLDFIP cabling specifications“, EVS-EN 13149-4:2004 „Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 4: General application rules for CANopen transmission buses“, EVS-EN 13149-5:2004 „Public transport - Road vehicle scheduling and control systems - Part 5: CANopen cabling specifications“, EVS-EN 60215:2001 „Raadiosaateseadmete ohutusnõuded“, EVS-EN 60244-1:2002 „Methods of measurement for radiotransmitters. Part 1: General characteristics for broadcast transmitters“, EVS-EN 60244-10:2002 „Methods of measurement for radio transmitters; part 10: methods of measurement for television transmitters and transposers employing insertion test signals“, EVS-EN 60244-11:2002 „Methods of measurement for radio transmitters; part 11: transposers for FM sound broadcasting", EVS-EN 60244-12-1:2002 „Methods of measurement for radio transmitters; part 12: guideline for drawing up descriptive leaflets for transmitters and transposers for sound and television broadcasting; characteristics to be specified“, EVS-EN 60244-12-2:2002 „Methods of measurement for radio transmitters; part 12: guideline for drawing up descriptive leaflets for transmitters and  transposers for sound and television broadcasting; specification  sheets“, EVS-EN 60244-13:2002 „Methods of measurement for radio transmitters; part 13: performance characteristics for FM sound Broadcasting“, EVS-EN 60244-14:2002 „Methods of measurement for radio transmitters - Part 14: External intermodulation products caused by two or more transmitters using the same or adjacent antennas“, EVS-EN 60244-15:2002 „Methods of measurement for radio transmitters. Part 15: Amplitude modulated transmitters for sound broadcasting“, EVS-EN 60244-5:2002 „Methods of measurement for radio transmitters - Part 5: Performance characteristics of television transmitters“, EVS-EN 60244-8:2002 „Methods of measurement for radio transmitters - Part 8: Performance characteristics of vestigial-sideband demodulators used for testing television transmitters and transposers“, EVS-EN 60244-9:2002 „Methods of measurement for radio transmitters - Part 9: Performance characteristics for television transposers“, EVS-EN 60864-2:2003 „Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment - Part 2: Interface standards for systems using data bus type interconnections“, EVS-EN 61566:2002 „Measurement of exposure to radio-frequency electromagnetic fields - Field strength in the frequency range 100 kHz to 1 GHz“, EVS-EN 62272-2:2007 „Digital Radio Mondiale (DRM) - Part 2: Digital radio in the bands below 30 MHz - Methods of measurement for DRM transmitters“, EVS-EN 62273-1:2007 „Methods of measurement for radio transmitters - Part 1: Performance characteristics of terrestrial digital television transmitters“, EVS-EN 62553:2013 „Methods of measurement for digital network - Performance characteristics of terrestrial digital multimedia transmission network (IEC 62553:2012)“, EVS-EN 62802:2017 „Measurement methods of a half-wavelength voltage and a chirp parameter for Mach-Zehnder optical modulators in high-frequency radio on fibre (RoF) Systems“, EVS-EN 62803:2016 „Transmitting equipment for radiocommunication - Frequency response of optical-to-electric conversion device in high-frequency radio over fibre systems - Measurement method“, EVS-HD 577 S1:2003 „Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment; Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections“.

Head lugemist!