Tagasi

EVS-EN IEC 60079-10-1:2021

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad

Üldinfo
Kehtiv alates 01.03.2021
Alusdokumendid
EN IEC 60079-10-1:2021; IEC 60079-10-1:2020
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.03.2021
Põhitekst
04.04.2016
Põhitekst
Selles standardisarja IEC 60079 osas käsitletakse süttivate gaaside või aurude tekkimise võimalusest tulenevate piirkondade liigitamist, mida saab seejärel rakendada alusena plahvatusohupiirkondades kasutatavate seadmete õigeks projekteerimiseks, konstrueerimiseks, käiduks ja hooldamiseks. Standard on ette nähtud rakendamiseks süttimisohu korral, mis on tingitud süttiva gaasi või auru segust õhuga, kuid seda ei saa rakendada a) kaevandustele, milles võib tekkida kaevandusgaasi; b) lõhkeainete käitlemisel ja tootmisel; c) katastroofilistel tõrgetel või harvadel väärtoimivusjuhtudel, mis on väljaspool selles standardis käsitletavat normaalse olukorra mõistet (vt termin 3.7.3 ja jaotis 4.5); d) meditsiinilise otstarbega ruumides; e) kodumajapidamises; f) piirkondades, milles plahvatusoht võib tekkida süttiva tolmu või süttivate lendmete tõttu, kuid selle põhimõtteid võib kasutada hübriidsegude hindamisel (vt ka standard IEC 60079-10-2). MÄRKUS Hübriidsegude kohta käivad lisajuhised on esitatud lisas I. Süttivad udud võivad kujuneda või olemas olla samal ajal süttivate aurudega. Sellisel juhul ei pruugi selles dokumendis esitatavate üksikmeetmete otsene rakendamine olla asjakohane. Süttivat udu võivad tekitada ka vedelikud, mida ei peeta nende vabanemisel rõhu alt nende kõrge leektäpi tõttu ohtlikuks. Sellistel juhtudel ei pruugi selle dokumendi liigitusviisid ja üksikasjad olla rakendatavad. Teave süttivate udude kohta on esitatud lisas G. Selle dokumendi otstarbel mõeldakse piirkonna all kolmemõõtmelist ala või ruumi. Keskkonnaolud sisaldavad kõikumisi üles- ja allapoole normaaltasemeid 101,3 kPa (1013 mbar) ja 20 °C (293 K), eeldades, et nende erinevuste mõju süttivate ainete plahvatusomadustele on tühine. Mingis paigas võib sõltumata selle mõõtmetest olla peale seadmetega seotud süüteallikate palju teisi taolisi allikaid. Ohutuse tagamiseks võib sel juhul vaja olla rakendada vastavaid ettevaatusmeetmeid. Seda standardit võib kasutada koos asjatundliku teabega muude süüteallikate kohta, kuid mõnedel rakendustel on vaja arvestada ka muid turvalisustagatisi. Nii näiteks võib kuumas keskkonnas tehtavatel töödel kasutada palja leegi korral suuremaid kaugusi. See dokument ei arvesta plahvatusohtliku keskkonna süttimise tagajärjel tekkivaid nähtusi, väljaarvatult juhtumeil, mil tsoon on sedavõrd väike, et kui süttimine on toimunud, on selle tagajärjed tähtsusetud (vt termin 3.3.8 ja jaotis 4.4.2).
*
*
*
PDF
28,34 € koos KM-ga
PDF redline
34,01 € koos KM-ga
Paber
28,34 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 16923:2018

Maagaasi tanklad. CNG autotanklad
Uusim versioon Kehtiv alates 16.04.2018
Põhitekst + parandus

EVS-EN IEC 60079-0:2018

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 16.07.2018
Põhitekst

EVS-EN ISO 23874:2018

Natural gas - Gas chromatographic requirements for hydrocarbon dewpoint calculation (ISO 23874:2006)
Uusim versioon Kehtiv alates 16.10.2018
Põhitekst

CEN/TR 16061:2010

Gas meters - Smart Gas Meters
Uusim versioon Kehtiv alates 04.11.2010