Tagasi

EVS-EN 60079-10-1:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad

Üldinfo
Kehtetu alates 01.03.2021
Alusdokumendid
IEC 60079-10-1:2015; EN 60079-10-1:2015; IEC 60079-10-1/Cor 1:2015
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.03.2021
Põhitekst
04.04.2016
Põhitekst
04.06.2009
Põhitekst
EVS-EN 60079-10-1:2009
Standardisarja IEC 60079 see osa käsitleb süttivate gaaside või aurude tekkimise võimalusest tulenevate ohtlike piirkondade liigitust, mida saab seejärel rakendada alusena plahvatusohupiirkondades kasutatavate seadmete õigeks valikuks ja paigaldamiseks.
Standard on ette nähtud rakendamiseks süttimisohu korral, mis on tingitud süttiva gaasi või auru segust õhuga, kuid seda ei saa rakendada
a)  kaevandustele, milles võib tekkida kaevandusgaasi,
b)  lõhkeainete käitlemisel ja tootmisel,
c)  katastroofilistel riketel või harvadel väärtoimivusjuhtudel, mis on väljaspool selles standardis käsitletavaid anomaalsusi (vt terminid 3.7.3 ja 3.7.4),
d)  meditsiinilise otstarbega ruumides,
e)  äri- ja tööstusrakendustel, mil seadmetes on kasutusel üksnes madalarõhuline gaas, nt toiduvalmistamiseks, vee soojendamiseks ja muul taolisel kasutamisel, kus paigaldised vastavad asjakohastele gaasikasutusseadustikele,
f)  kodumajapidamises,
g)  piirkondades, milles plahvatusoht võib tekkida põlevtolmu või -kiudude tõttu, kuid selle põhimõtteid võib kasutada hübriidsegude hindamisel (vt ka standard IEC 60079-10-2).
MÄRKUS  Lisajuhised hübriidsegude kohta on esitatud lisas I.
Süttivad udud võivad kujuneda või olemas olla üheaegselt süttivate aurudega. Sellisel juhul ei pruugi selles standardis esitatavate üksikmeetmete otsene rakendamine olla asjakohane. Süttivat udu võivad tekitada ka vedelikud, mida ei loeta nende vabanemisel rõhu alt nende kõrge leektäpi tõttu ohtlikeks. Sellistel juhtudel ei pruugi selle standardi liigitusviisid ja üksikasjad olla rakendatavad. Teave süttivate udude kohta on esitatud lisas G.
Selles standardis mõeldakse piirkonna all kolmemõõtmelist ala või ruumi.
Keskkonnaolud sisaldavad kõikumisi üles- ja allapoole normaaltasemeid 101,3 kPa (1013 mbar) ja 20 °C (293 K), eeldades et nende erinevuste mõju süttivmaterjalide plahvatusomadustele on tühine.
Tootmisseadmestikes võib sõltumata nende suurusest olla peale seadmetega seotud süüteallikate palju teisi taolisi allikaid. Ohutuse tagamiseks võib sel juhul vaja olla rakendada vastavaid ettevaatusmeetmeid. Seda standardit võib kasutada koos asjatundliku teabega muude süüteallikate kohta.
See standard ei arvesta plahvatusohtliku keskkonna süttimise tagajärjel tekkivaid nähtusi.
*
*
*
PDF
33,60 € koos KM-ga
PDF redline
43,68 € koos KM-ga
Paber
33,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 60079-10-2:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-2: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud tolmkeskkonnad
Uusim versioon Kehtiv alates 04.11.2015
Põhitekst + parandus

EVS-EN 60079-14:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2014
Põhitekst

EVS-EN 60079-2:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 2: Seadme kaitse survestatud ümbrise abil "p"
Uusim versioon Kehtiv alates 04.02.2015
Põhitekst

EVS-EN 60079-17:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 17: Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid
Uusim versioon Kehtiv alates 03.09.2014