Tagasi

EVS-EN 60079-14:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine

Üldinfo
Kehtiv alates 06.10.2014
Alusdokumendid
IEC 60079-14:2013; EN 60079-14:2014; EN 60079-14:2014/AC:2016; IEC 60079-14:2013/COR1:2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
02.03.2016
Parandus
06.10.2014
Põhitekst + parandus
05.12.2011
Parandus
09.01.2009
Põhitekst + parandus
Standardisarja IEC 60079 see osa sisaldab erinõudeid elektripaigaldiste kavandamisele, seadmete valikule, paigaldamisele ja kasutuselevõtukontrollile, kui need paigaldised asuvad plahvatusohupiirkondades või on nende piirkondadega seotud. Kui seadmed peavad vastama muudest välistoimetest, nagu vee sissetungimisest või korrosioonitaluvusest tulenevatele nõuetele, võib vaja olla rakendada lisa-kaitsenõudeid. Standardi nõudeid rakendatakse üksnes seadmete kasutamisel standardsetes keskkonnaoludes, nagu need on sätestatud standardis IEC 60079-0. Muudes oludes võib vaja minna lisameetmeid ja seadmed peavad olema nendele muudele oludele sertifitseeritud. Näiteks võivad enamik põlevainetest ja paljud ained, mida tavaliselt loetakse mittepõlevateks, hapnikurikkas keskkonnas väga intensiivselt põleda. MÄRKUS 1 Standardis IEC 60079-0 sätestatud standardsed keskkonnaolud käivad keskkonna plahvatusomaduste, mitte aga seadmete talitlusolude piirkonna kohta, s.t • temperatuur –20 °C kuni 60 °C, • rõhk 80 kPa (0,8 bar) kuni 110 kPa (1,1 bar) ja • normaalse hapnikusisaldusega õhk (tavaliselt 21 % ruumala järgi). Need nõuded kehtivad lisaks mitteohtlike piirkondade paigaldiste kohta sätestatud nõuetele. MÄRKUS 2 Vahelduvpingel kuni 1000 V ja alalispingel kuni 1500 V põhinevad selle standardi nõuded standardisarja IEC 60364 paigaldusnõuetel, kuid võivad rakenduda ka muud asjakohased rahvuslikud standardid. See standard kohaldub kõigile elektriseadmetele, sealhulgas paiksetele, kantavatele, transporditavatele ja personaalsetele ning nii püsivatele kui ka ajutistele elektripaigaldistele. Seda standardit ei rakendata — elektripaigaldistele kaevandustes, kus võib tekkida kaevandusgaasi; MÄRKUS 3 Seda standardit võib rakendada elektripaigaldistele sellistes kaevandustes, milles võib tekkida muid plahvatusohtlikke segusid peale kaevandusgaasi, ning kaevanduste maapealse osa elektripaigaldistele. — olukordadele, mida iseloomustab loomupärane plahvatusoht, ja lõhkematerjalide ja/või pürotehniliste ainete käitlemistolmude teke (näiteks lõhkeainete tootmisel ja käitlemisel); — meditsiiniruumidele; — elektripaigaldistele piirkondades, milles oht on tingitud põlevududest. MÄRKUS 4 Lisajuhised nõuetele ohtude korral, mis on tingitud põlevtolmu või -lendmete ja põlevgaasi või -auru hübriidsegudest, on esitatud lisas M. See standard ei arvesta toksilisi riske, mis on seotud põlevgaaside, -vedelike ja -tolmudega, tavaliselt kontsentratsiooniga, mis on alumisest plahvatuspiirist väga palju allpool. Kohtades, kus personalile võivad toimida potentsiaalselt toksilise kontsentratsiooniga põlevmaterjalid, tuleb rakendada vastavaid meetmeid. Sellised meetmed on väljaspool selle standardi käsitlusala.
*
*
*
PDF
30,04 € koos KM-ga
Paber
30,04 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 60079-17:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 17: Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid
Uusim versioon Kehtiv alates 03.09.2014
Põhitekst + parandus

EVS-EN IEC 60079-0:2018

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 16.07.2018
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 60079-0:2013+A11:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded
Kehtetu alates 16.07.2018
Põhitekst

EVS-EN 60079-10-1:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad
Kehtetu alates 01.03.2021