Tagasi

EVS-EN 60079-10-2:2015

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-2: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud tolmkeskkonnad

Üldinfo
Kehtiv alates 04.11.2015
Alusdokumendid
IEC 60079-10-2:2015; EN 60079-10-2:2015
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
04.11.2015
Põhitekst
06.11.2009
Põhitekst
Selles standardisarja IEC 60079 osas käsitletakse plahvatusohtlikke tolmkeskkondi ning põlevtolmu kihte sisaldavate piirkondade tuvastamist ja liigitamist, et nendes piirkondades saaks süüteallikad õigesti kindlaks teha.
Selles standardis käsitletakse plahvatusohtlikke tolmkeskkondi ja põlevtolmu kihte eraldi. Peatükis 4 kirjeldatakse piirkondade liigitust plahvatusohtlike tolmupilvede korral, kusjuures tolmukihid on üks võimalikke eraldumisallikaid. Peatükis 7 vaadeldakse tolmukihi kohta käivaid muid üldkaalutlusi.
Selles standardis esitatud näited põhinevad eeldusel, et ettevõttes on rakendatud tõhus hooldussüsteem, mis hoiab ära tolmukihtide kogunemise. Kui sellist tõhusat hooldussüsteemi ei ole, tuleb piirkondade liigitamisel arvestada tolmukihtidest tulenevate plahvatusohtlike tolmupilvede võimalikku teket.
Selles standardis esitatud põhimõtteid saab rakendada ka siis, kui oht on põhjustatud põlevkiududest või -lendmetest.
Seda standardit on ette nähtud rakendada juhtumeil, mil plahvatusohtlikest tolmkeskkondadest ja põlevtolmu kihtidest tingitud risk tekib normaalsetes atmosfäärioludes (vt märkus 1).
MÄRKUS 1  Atmosfääriolude hulka kuulub õhurõhu ja temperatuuri kõikumine ümber normaaltasemete 101,3 kPa (1013 mbar) ja 20 °C (293 K), kusjuures eeldatakse, et kõikumise mõju põlevmaterjalide plahvatusohtlikele omadustele on kaduvväike.
Standardit ei rakendata
—  maa-aluste kaevanduste aladel;
—  plahvatusohtlike ainete tolmu korral, mille süttimiseks ei ole vaja õhuhapnikku, nt pürofoorsed ained, propellandid, pürotehnilised ained, laskemoon, peroksiidid, oksüdeerivad ained, vesireaktiivsed elemendid või -kompaundid vms materjalid;
—  katastroofilistel kahjustustel, mis on väljaspool siinses standardis käsitletavaid anomaalsusi;
—  riski korral, mis tekib mürgise gaasi eraldumisel tolmust.
See standard ei kehti olukordade kohta, mil oht on tingitud süttivgaasi või -auru juuresolekust, kuid neid põhimõtteid võib kasutada hübriidsegude hindamisel (vt ka IEC 60079-10-1).
MÄRKUS 2  Lisajuhised hübriidsegude kohta on esitatud lisas C.
Siinne standard ei arvesta tulekahju ega plahvatuse järelkahjustusnähtusi.
*
*
*
PDF
19,52 € koos KM-ga
Paber
19,52 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 60079-10-1:2016

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad
Kehtetu alates 01.03.2021
Põhitekst + parandus

EVS-EN IEC 60079-0:2018

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded
Kehtiv alates 16.07.2018
Põhitekst

EVS-EN IEC 60079-10-1:2021

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 10-1: Piirkondade liigitus. Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2021
Põhitekst + parandus

EVS-EN 60079-14:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2014