Ilmunud on EVS Teataja märtsikuu teine number

16.03.2021
Alternate Text

EVS Teataja märtsikuu teine (15.03.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

4 uut tõlget kommenteerimisel - EN 60601-2-65:2013/prA2:2020 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-65: Erinõuded intraoraalse dentaalse röntgenseadme esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“, EVS-EN 131-4:2020 „Redelid. Osa 4: Ühe või mitme liigendhingega redelid“, prEVS-ISO 18587 „Tõlketeenused. Masintõlgitud teksti järeltoimetamine. Nõuded“, prHD 60364-7-710:2019 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-710: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ravipaigad“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standardit - EVS 892:2007 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Põhimõtted“, EVS 918:2016 „Nafta ja vedelad naftatooted. Mõõtemahutites sisalduva vedeliku koguse käsitsi mõõtmine ja mõõtemääramatuse hindamine“.

Pikendatud on 3 algupärase standardi kehtivus - EVS 728:1996 „Üldkasutatav kommuteeritav telefonivõrk (ÜKTV). Nõuded ÜKTV abonendi analoogliidesega ühendatavatele terminalseadmetele“, EVS 759:1998 „Kommertstelekommunikatsioon (BTC). Kahe- ja neljajuhtmelised analoogrendiliinid (A20, A2S, A40, ja A4S). Ühenduskarakteristikud, võrguliides ja lõppseadmestiku liides“, EVS 874:2003 „Kõne töötlemise, ülekande ja kvaliteedi aspektid (STQ). Teenuse kvaliteedi parameetrite määratlused ja mõõtmine. ONP kõneside direktiiviga 98/10/EC nõutud kõnesideteenuse parameetrid“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standardit EVS-EN 14900:2006 „Textile floor coverings - Determination of the density of the textile fleece backing“, EVS-EN 60634:2002 „Heat test source (H.T.S.) lamps for carrying out heating tests on luminaires“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 60601-1-3:2008/A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-3: Üldised nõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Kiirguskaitse nõuded diagnostilistele röntgenseadmetele“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 05.2021.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
EVS-EN 14183:2004 „Tööplatvormid“,
EVS-EN 14972-1:2021 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Veeudusüsteemid. Osa 1: Ehitus, paigaldamine, kontroll ja hooldus“,
EVS-EN 16942:2016+A1:2021 „Mootorikütused. Mootorsõidukile sobivuse tähistamine. Tankijateabe graafiline väljendus“,
EVS-EN IEC 60947-1:2021 „Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 1: Üldreeglid“,
EVS-EN ISO 17225-3:2021 „Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 3: Klassifitseeritud puitbriketid“,
EVS-EN ISO 17225-4:2021 „Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 4: Klassifitseeritud hakkpuit“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2006/42/EÜ Masinad, Direktiiv 2016/425 Isikukaitsevahendid.

Head lugemist!