Ilmunud on EVS Teataja maikuu teine number

18.05.2021
Alternate Text

EVS Teataja maikuu teine (17.05.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

6 uut tõlget kommenteerimisel - EN ISO 13485:2016/prA1 „Meditsiiniseadmed. Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Normatiivsed nõuded“, EVS-EN 14654-3:2021 „Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Käitustegevuste haldamine ja kontroll. Osa 3: Puhastamine“, prEN 12390-1 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 1: Kuju, mõõtmed ja muud katsekehadele ja vormidele esitatavad nõuded“, prEN 1627 „Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Nõuded ja klassifikatsioon“, prEN 1629 „Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks dünaamilisele koormusele“, prEN ISO 15614-12 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevituse protseduuri katse. Osa 12: Punkt-, joon- ja projektsioonkeevitus“.

Ülevaatusküsitlusel on 3 standarditEVS-ISO 8909-1:2001 „Saagikoristusmasinad. Rohusöödakoristid. Osa 1: Sõnavara“, EVS-ISO 8909-2:2001 „Saagikoristusmasinad. Rohusöödakoristid. Osa 2: Karakteristikute ja tootlikkuse määramine“, EVS-ISO 8909-3:2001 „Saagikoristusmasinad. Rohusöödakoristid. Osa 3: Katsemeetodid“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standarditEVS 876:2016 „Kontonumbrid“, EVS 928:2016 „Ehitusinformatsiooni modelleerimise (BIM) terminid“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 892:2007 „Hajusallikate heitkoguste mõõtmine. Põhimõtted“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standard – EVS-HD 391 S3:2003 „Dimensions for the mounting of single-hole, bush- mounted, spindle-operated electronic components“.

1 uus eestikeelne standardiparandusEVS-EN 13565-2:2019/AC:2021 „Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 2: Projekteerimine, ehitamine ja hooldus“.

Eestikeelsena saabus müügile 3 uut standardit:
EVS-EN ISO 3834-2:2021 „Metallide sulakeevituse kvaliteedinõuded. Osa 2: Laialdased kvaliteedinõuded“,
EVS-EN ISO 3834-3:2021 „Metallide sulakeevituse kvaliteedinõuded. Osa 3: Standardsed kvaliteedinõuded“,
EVS-EN ISO 3834-4:2021 „Metallide sulakeevituse kvaliteedinõuded. Osa 4: Elementaarsed kvaliteedinõuded“.

Head lugemist!