Ilmunud on EVS Teataja juunikuu teine number

16.06.2021
Alternate Text

EVS Teataja juunikuu teine (15.06.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

9 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 14654-4:2021 „Äravoolu- ja kanalisatsiooni süsteemid väljaspool hooneid. Käitustegevuste haldus ja kontroll. Osa 4: Kasutajalt sisestavate juurdevoolude kontroll“, EVS-EN 16907-1:2018 „Mullatööd. Osa 1: Põhimõtted ja üldeeskiri“, EVS-EN ISO 14025:2010 „Keskkonnamärgised- ja teatised. III tüüpi keskkonnateatised. Põhimõtted ja protseduurid“, EVS-EN ISO 20023:2018 „Tahked biokütused. Tahke biokütuse pelletite ohutus. Pelletite ohutu käitlemine ja hoiustamine elamutes ja muudes väikesemahulistes kasutuskohtades“, prEN 50708-2-4 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-4: Keskmised jõutrafod. Erikatsed“, prEN 50708-2-5 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-5: Keskmised jõutrafod. Ühefaasilised“, prEN 50708-2-6 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-6: Keskmised jõutrafod. Mittetavapärased tehnoloogiad“, prEN 54-1 „Tulekahju avastamise ja tulekahju alarmeerimise süsteem. Osa 1: Sissejuhatus“, prEVS-EN ISO 16283-1:2014+A1 „Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 1: Õhuheli isolatsioon“.

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivusEVS 860-3:2016 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 3: Katelde, gaasikäikude ja elektrifiltrite isolatsioon. Soojusisolatsiooni teostus“, EVS 860-4:2016 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 4: Torustikud, mahutid ja seadmed. Mõõteseadmete soojusisolatsioon“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 16282-7:2017+A1:2021 „Equipment for commercial kitchens - Components for ventilation in commercial kitchens - Part 7: Installation and use of fixed fire suppression systems“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2021, EN 1627:2021 „Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Requirements and classification“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2021, EN 1628:2021 „Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under static loading“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2021, EN 1629:2021 „Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance under dynamic loading“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2021, EN 1630:2021 „Pedestrian doorsets, windows, curtain walling, grilles and shutters - Burglar resistance - Test method for the determination of resistance to manual burglary attempts“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 07.2021, EN ISO 3452-1:2021 „Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles“ (ISO 3452-1:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2021, EN ISO 3452-2:2021 „Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials“ (ISO 3452-2:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 08.2021.

Tühistamisküsitlusel on 1 standardEVS-EN ISO 11507:2007 „Paints and varnishes - Exposure of coatings to artificial weathering - Exposure to fluorescent UV lamps and water“.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
EVS 920-1:2021 „Katuseehitusreeglid. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN 12255-6:2002 „Reoveepuhastid. Osa 6: Aktiivmudaprotsessid“,
EVS-EN 13445-1:2021 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 1: Üldine“,
EVS-EN 13445-2:2021 „Leekkuumutuseta surveanumad. Osa 2: Materjalid“,
EVS-EN 14654-2:2021 „Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Käitustegevuste haldamine ja kontroll. Osa 2: Rehabilitatsioon“,
EVS-EN 1891:1999 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Vähevenivad kernmantel-köied“.

Uued harmoneeritud standardid – Komisjoni määrused (EL) 2019/2023 ja 2019/2014 Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad ja pesumasinad-kuivatid, Komisjoni määrused (EL) 2019/2022 ja 2019/2017 Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad.

Head lugemist!