Ilmunud on EVS Teataja augustikuu teine number

18.08.2021
Alternate Text

EVS Teataja augustikuu teine (17.08.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

7 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 50155:2021 „Raudteealased rakendused. Raudteeveerem. Elektroonikaseadmed“, EVS-EN ISO 12004-2:2021 „Metallmaterjalid. Deformeeritavusgraafikute määramine lehele ja ribale. Osa 2: Deformeeritavusgraafikute määramine laboratooriumis“, EVS-EN ISO 12354-4:2017 „Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 4: Siseheli kandumine väljapoole ruumi“, EVS-EN ISO/IEC 17029:2019 „Vastavushindamine. Üldised põhimõtted ja nõuded valideerimis- ja tõendusasutustele“, prEN 60898-2 „Elektriseadmed. Liigvoolukaitselülitid majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele. Osa 2: Vahelduv- ja alalisvoolul kasutatavad kaitselülitid“, prEN IEC 61936-1:2020 „Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded“, prEVS-ISO 21502 „Projekti- , programmi ja portfellijuhtimine. Projektijuhtimise alused“.

Ülevaatusküsitlusel on 1 standard - EVS-ISO 8210:2001 „Saagikoristusmasinad. Teraviljakombainid. Katsetamise üldjuhend“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standardEVS 909:2011 „Eesti avalikud ratsarajad“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standardEVS-EN 16174:2012 „Sludge, treated biowaste and soil - Digestion of aqua regia soluble fractions of elements“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN ISO 14021:2016/A1:2021 „Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling) - Amendment 1: Carbon footprint, carbon neutraal“ (ISO 14021:2016/Amd 1:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2022, EN ISO 10052:2021 „Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method“ (ISO 10052:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2021, EN ISO 22854:2021 „Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline and in ethanol (E85) automotive fuel - Multidimensional gas chromatography method“ (ISO 22854:2021) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2021, EN 60335-1:2012/A15:2021 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 09.2021.

Eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS JUHEND 4:2021 „Eesti standardi ja standardilaadse dokumendi ülesehitus, sõnastus ja vormistus“,
EVS-EN 12390-1:2021 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 1: Kuju, mõõtmed ja muud katsekehadele ja vormidele esitatavad nõuded“,
EVS-EN 1264-3:2021 „Veepõhised piirdesisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 3: Dimensioneerimine“,
EVS-EN 14654-3:2021 „Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Käitustegevuste haldamine ja kontroll. Osa 3: Äravoolutoru ja kollektori puhastamine“,
EVS-EN 17278:2021 „Maagaasisõidukid. Sõidukite tankimisseadmed“,
EVS-EN 17333-1:2020 „Ühekomponentse vahu iseloomustamine. Osa 1: Vahu saagise näitajad“,
EVS-EN ISO 15681-2:2018 „Vee kvaliteet. Ortofosfaadi ja üldfosfori sisalduse määramine vooluanalüüsil (FIA ja CFA). Osa 2: Pidevvooluanalüsaatori meetod (CFA)“,
EVS-EN ISO 17225-5:2021 „Tahked biokütused. Kütuste spetsifikatsioonid ja klassid. Osa 5: Klassifitseeritud küttepuud“,
EVS-EN ISO 20023:2018 „Tahked biokütused. Tahke biokütuse pelletite ohutus. Puitpelletite ohutu käitlemine ja hoiustamine elamutes ja muudes väikesemahulistes kasutuskohtades“.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2014/33/EL Liftid, Direktiiv 2014/53/EL Raadioseadmed, Direktiiv 2016/2102 Veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus, määrus 2016/425 Isikukaitsevahendid.

Head lugemist!