Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu esimene number

02.09.2021
Alternate Text

EVS Teataja septembrkuu esimene (01.09.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

7 uut tõlget kommenteerimisel - CWA 5643-1:2021 „Turism ja sellega seotud teenused. Nõuded ja juhised Covid-19 leviku vähendamiseks turismitööstuses“, CWA 5643-2:2021 „Turism ja sellega seotud teenused - Nõuded ja juhised Covid-19 leviku vähendamiseks turismitööstuses. Euroopa visuaalne identiteet“, EVS-EN 1744-3:2002 „Täitematerjali keemiliste omaduste katsetamine. Osa 3: Eluaatide valmistamine täitematerjali leostamise teel“, EVS-EN 55011:2016/A2:2021 „Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed. Raadiosageduslike häiringute tunnussuurused. Piirväärtused ja mõõtemeetodid“, EVS-EN ISO 1463:2021 „Metallilised ja oksiidsed pinnakatted. Katte paksuse mõõtmine mikroskoopiliste meetoditega (ISO 1463:2021)“, EVS-EN ISO 3696:2000 „Laboratoorsel analüüsimisel kasutatav vesi. Iseloomustus ja katsemeetodid, prEN 508-1 Plekist katuse- ja välisseinakattetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon Osa 1: Teras“.

2 algupärase standardi kehtivuse pikendamine - EVS 930:2016 „Raudteealased rakendused. Nõuded juhtratastega eriveeremile“, EVS 931:2016 „Raudteealased rakendused. Raudteeliikluse korraldamiseks kasutatavate kirjalike tee- ja sõidulubade, teadete, teatiste ning raamatute vormid“.

Tühistamisküsitlusel on 6 standarditEVS-EN 60574-21:2003 „Audiovisual, video and television equipment and  systems; Part 21: Video tape leader and trailer for  education and training applications“, EVS-EN 60933-3:2002 „Audio, video and audiovisual systems - Interconnections and matching values - Part 3: Interface for the interconnection of ENG cameras and portable VTRs using non-composite signals, for 625 line/50 field systems“, EVS-EN 61030:2002 „Audio, video and audiovisual systems - Domestic Digital Bus (D2B)“, EVS-EN 62394:2014 „Service diagnostic interface for consumer electronics products and networks - Implementation for ECHONET“, EVS-HD 369.18 S1:2003 „Audio-visual, video and television equipment and  systems; Part 18: Connectors for automatic slide  projectors with built-in triacs for audiovisual  application“, EVS-HD 549 S1:2001 „Konverentsisüsteemid. Elektrilised ja audionõuded“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN 60898-2:2021 „Elektriseadmed. Liigvoolukaitselülitid majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele. Osa 2: Vahelduv- ja alalisvoolul kasutatavad kaitselülitid“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 12.2021.

1 uus eestikeelne standardiparandus - EVS-EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Keskkonnadeklaratsioonid. Ehitustoodete tootekategooria üldreeglid“.

Eestikeelsena saabus müügile 17 uut standardit:
EVS 615:2021 „Foorid ja nende kasutamine“,
EVS-EN 12504-2:2021 „Konstruktsiooni betooni katsetamine. Osa 2: Mittepurustav katsetamine. Põrkearvu määramine“,
EVS-EN 14654-4:2021 „Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Käitustegevuste haldamine ja kontroll. Osa 4: Kasutajate heitmete kontroll“,
EVS-EN 14683:2019 „Meditsiinilised maskid. Nõuded ja katsemeetodid (parandatud väljaanne 07.2019)“,
EVS-EN 15269-1:2019 „Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja/või suitsupüsivuse katsetulemuste kasutusulatuse laiendamine. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN 388:2016+A1:2018 „Kaitsekindad kaitseks mehaaniliste riskide eest“,
EVS-EN IEC 62053-21:2021/A11:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 21: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,5, 1 ja 2)“,
EVS-EN IEC 62053-21:2021+A11:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 21: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,5, 1 ja 2)“
EVS-EN IEC 62053-22:2021/A11:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 22: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,1 S, 0,2 S ja 0,5 S)“
EVS-EN IEC 62053-22:2021+A11:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 22: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,1 S, 0,2 S ja 0,5 S)“
EVS-EN IEC 62053-23:2021/A11:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 23: Staatilised reaktiivenergia arvestid (klassid 2 ja 3)“
EVS-EN IEC 62053-23:2021+A11:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 23: Staatilised reaktiivenergia arvestid (klassid 2 ja 3)“
EVS-EN IEC 62053-24:2021/A11:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 24: Staatilised põhisagedus-reaktiivenergia arvestid (klassid 0,5 S, 1 S, 1, 2 ja 3)“
EVS-EN IEC 62053-24:2021+A11:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 24: Staatilised põhisagedus-reaktiivenergia arvestid (klassid 0,5 S, 1 S, 1, 2 ja 3)“
EVS-EN ISO 10052:2021 „Akustika. Õhuheli ja löögiheli isolatsiooni ning tehnoseadmete heli välimõõtmine. Seiremeetod“
EVS-IEC 60050-131:2013/A3:2021 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 131: Ahelate teooria“
EVS-IEC 60050-131:2013+A1+A2+A3:2021 „Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 131: Ahelate teooria“.

Uued harmoneeritud standardid – Direktiiv 2013/53/EL Väikelaevad ja jetid, Direktiiv 2014/32/EL Mõõtevahendid, Direktiiv 2014/34/EL Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid.

Head lugemist!