Ilmunud on EVS Teataja oktoobrikuu teine number

18.10.2021
Alternate Text

EVS Teataja oktoobrikuu teine (15.10.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 16907-2:2018 „Mullatööd Osa 2: Materjalide klassifitseerimine“, EVS-EN 60839-11-2:2015 „Häire- ja elektroonilised turvasüsteemid. Osa 11-2: Elektrooniliste läbipääsu kontrollsüsteemide standard. Rakendusjuhised“, EVS-EN ISO 16283-3:2016 „Akustika. Heliisolatsiooni mõõtmine hoonetes ja hoone osadel. Osa 3: Fassaadi heliisolatsioo.n“, prEN IEC 62271-103:2020 „Kõrgepingejaotla ja juhtimisaparatuur. Osa 103: Koormuslülitid nimipingetele üle 1 kV kuni 52 kV kaasaarvatult“, prEN ISO 12543-5 „Ehitusklaas. Lamineeritud klaas ja lamineeritud turvaklaas Osa 5: Mõõdud ja serva viimistlus“.

Koostamisel on 1 uus algupärane standard - prEVS 941 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kütte ja jahutussüsteemid“.

Pikendamisküsitlusel on 3 standardit - EVS 727:2016 „Teraviljasaadused. Magnetilise metallilisandi määramine“, EVS 730:2016 „Teraviljasaadused. Fraktsioonilise koostise, lisandite, jämeduse ja tangu kvaliteetse tuuma määramine“, EVS 745:2010 „Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika“.

Tühistamisküsitlusel on 10 standardit EVS-EN 14186:2007 „Advanced technical ceramics - Mechanical properties of ceramic composites at room temperature - Determination of elastic properties by an ultrasonic technique“, EVS-EN 60044-7:2002 „Instrument transformers - Part 7: Electronic voltage transformers“, EVS-EN 61724:2002 „Photovoltaic system performance monitoring - Guidelines for measurement, data exchange and analysis“, EVS-EN 62317-11:2016 „Ferrite cores - Dimensions - Part 11: EC-cores for use in power supply applications“, EVS-EN 62317-12:2016 „Ferrite cores - Dimensions - Part 12: Ring cores“, EVS-EN 62317-14:2008 „Ferrite cores - Dimensions - Part 14: EFD-cores for use in power supply applications“, EVS-EN 62317-6:2016 „Ferrite cores - Dimensions - Part 6: ETD-cores for use in power supplies“, EVS-EN 62317-7:2005 „Ferrite cores - Dimensions Part 7: EER-cores“, EVS-EN 725-10:2007 „Spetsiaalne tehniline keraamika. Keraamiliste pulbermaterjalide katsemeetodid. Osa 10: Kokkusurutavuse määramine“, EVS-EN 843-4:2005 „Advanced technical ceramics - Mechanical properties of monolithic ceramics at room temperature - Part 4: Vickers, Knoop and Rockwell superficial hardness“.

Teade Euroopa standardi olemasolust – EN IEC 60445:2021 „Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2022.

Eestikeelsena saabus müügile 8 uut standardit:
EVS-EN 10219-3:2020 „Teraskonstruktsioonide külmvormitud keevitatud õõnesprofiilid. Osa 3: Kõrgtugevate ja ilmastikukindlate teraste tehnilised tarnetingimused“,
EVS-EN 54-1:2021 „Tulekahju avastamise ja tulekahjust alarmeerimise süsteem. Osa 1: Sissejuhatus“,
EVS-EN 81-70:2021 „Liftide valmistamise ja paigaldamise ohutuseeskirjad. Inimeste ja kauba transpordi liftide eriotstarbelised rakendused. Osa 70: Inimeste, kaasa arvatud puuetega inimeste ligipääs liftidele“,
EVS-EN ISO 11393-3:2018 „Käsikettsaagide kasutajate kaitseriietus. Osa 3: Kaitsejalanõude katsemeetodid“,
EVS-EN ISO 12004-1:2020 „Metallmaterjalid. Deformeeritavusgraafiku määramine leht- ja ribamaterjalile. Osa 1: Deformeeritavusdiagrammi mõõtmine ja rakendamine töökojas“,
EVS-EN ISO 13395:1999 „Vee kvaliteet. Nitritis ja nitraadis sisalduva lämmastiku sisalduse ja nende mõlema summa määramine pidevvooluanalüüsil (CFA ja FIA) ja spektromeetrilisel detektsioonil“,
EVS-HD 60364-7-706:2007/A1:2020 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-706: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ahtad juhtivad paigad“,
EVS-HD 60364-7-706:2007+A1:2020 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-706: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ahtad juhtivad paigad“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2014/68/EL Surveseadmed.

Head lugemist!