Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu esimene number

02.12.2021
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu esimene (01.12.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

11 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 12405-1:2021 „Gaasiarvestid. Teisendusseadmed. Osa 1: Mahu teisendus“, EVS-EN 50708-2-1:2020 „Jõutrafod. Täiendavad Euroopa nõuded. Osa 2-1: Keskmised jõutrafod. Üldnõuded“, EVS-EN 60700-2:2016/prA1 „Alalisvooluülekande türistorventiilid. Osa 2: Terminoloogia“, EVS-EN ISO 11885:2009 „Vee kvaliteet. Valitud elementide määramine induktiivsidestatud plasma optilise emissiooni spektromeetria (ICP-OES) meetodil“, prEN 17529 „Lõimeline ja vaikeline andmekaitse ja privaatsus“, prEN ISO 12543-1 „Ehitusklaas. Lamineeritud klaas ja lamineeritud turvaklaas Osa 1: Komponentide määratlemine ja kirjeldus“, prEN ISO 12543-2 „Ehitusklaas. Lamineeritud klaas ja lamineeritud turvaklaas Osa 2: Lamineeritud turvaklaas“, prEN ISO 12543-3 „Ehitusklaas. Lamineeritud klaas ja lamineeritud turvaklaas Osa 3: Lamineeritud klaas“, prEN ISO 12543-4 „Ehitusklaas. Lamineeritud klaas ja lamineeritud turvaklaas Osa 4: Vastupidavuse katsemeetodid“, prEN ISO 4787 „Laboratooriumi klaasnõud. Mahumõõdunõud. Mahu katsetamise ja kasutamise meetodid (ISO/DIS 4787:2021)“, prEVS-EN 12732 „Gaasivarustussüsteemid. Terastorustiku keevitamine. Talitluslikud nõuded“.

Pikendamisküsitlusel on 1 standard - EVS 908-1:2016 „Hoone piirdetarindi soojusläbivuse arvutusjuhend. Osa 1: Välisõhuga kontaktis olev läbipaistmatu piire“.

Pikendatud on 4 algupärase standardi kehtivusEVS 727:2016 „Teraviljasaadused. Magnetilise metallilisandi määramine“, EVS 730:2016 „Teraviljasaadused. Fraktsioonilise koostise, lisandite, jämeduse ja tangu kvaliteetse tuuma määramine“, EVS 745:2010 „Kauba ja materjali massi mõõtmine kaalumisega. Mõõtemetoodika“, EVS 746:2010 „Tükikauba koguse mõõtmine. Mõõtemetoodika“.

Tühistamisküsitlusel on 1 standardEVS-EN 196403:2002 „Blank Detail specification: Push button switches - Assessment level Y“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 62271-1:2017/A1:2021 „High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications for alternating current switchgear and controlgear“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2022, EN IEC 62031:2020/A11:2021 „Üldtarbevalgustuse leedmoodulid. Ohutusnõuded“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 01.2022, EN 12732:2021 „Gas infrastructure - Welding steel pipework - Functional requirements“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 03.2022.

3 uut eestikeelset standardiparandustEVS 914:2020/AC2:2021 „Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine“, EVS-EN 1990:2002+NA:2002/AC:2021 „Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused“, EVS-EN 60335-2-27:2014/AC:2021 „Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha kiiritusseadmetele, mis põhinevad optilisel kiirgusel“.

Eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS-EN 10216-5:2021 „Terasest õmblusteta survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Roostevabast terasest torud“,
EVS-EN 10217-7:2021 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 7: Roostevabast terasest torud“,
EVS-EN 508-3:2021 „Plekist katuse- ja seinakattetooted. Isekandvate terasest, alumiiniumist ja roostevabast terasest plekist valmistatud toodete spetsifikatsioon. Osa 3: Roostevaba teras“,
EVS-EN 62563-1:2010/A1:2016 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Meditsiinilised kuvasüsteemid. Osa 1: Hindamismeetodid“,
EVS-EN 62563-1:2010/A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Meditsiinilised kuvasüsteemid. Osa 1: Hindamismeetodid“,
EVS-EN 62563-1:2010+A1+A2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Meditsiinilised kuvasüsteemid. Osa 1: Hindamismeetodid“,
EVS-EN IEC 63044-5-2:2019 „Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ning hoone automaatika- ja juhtimissüsteemid. Osa 5-2: Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded kodu- ja hooneelektroonikasüsteemidele ning hoone automaatika- ja juhtimissüsteemidele, mida kasutatakse olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades“,
EVS-EN ISO 22854:2021 „Vedelkütused. Süsivesinikrühmade ja hapnikku sisaldavate ühendite määramine mootoribensiinis ja etanoolkütuses (E85). Mitmemõõtmeline gaaskromatograafiline meetod“,
EVS-EN ISO 6927:2021 „Hoonete ja rajatiste hermeetikud. Sõnastik“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 2009/48/EÜ Mänguasjade ohutus.

Head lugemist!