Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu teine number

15.09.2022
Alternate Text

EVS Teataja septembrikuu teine (15.09.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

4 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN 12390-17:2019 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 17: Betooni roome määramine survel“,
EVS-EN 12390-18:2021 „Täitematerjalide mehaaniliste ja füüsikaliste omaduste katsetamine. Osa 6: Terade tiheduse ja veeimavuse määramine“,
EVS-EN 12390-10:2018 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 18: Kloriidi migratsiooniteguri määramine“,
EVS-EN 14399-1:2015 „Metallkonstruktsioonide eelpingestatud kõrgtugevad poltliitekomplektid Osa 1: Üldnõuded“,
prEN 15269-3 „Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja/või suitsupüsivuse katsetulemuste kasutusulatuse laiendamine. Osa 3: Hingedega ja pöördtelgedega puidust uksekomplektide ning avatavate puitraamiga akende tulepüsivus“.

1 uus algupärane standard koostamisel - prEVS 807 "Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid".

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 812-6:2012+A1+A2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus“.

Eestikeelsena saabus müügile 5 uut standardit:
EVS-EN 10169:2022 "Pidevprotsessis orgaanilise pinnakattega pinnatud (rullis pinnatud) terasest lehttooted. Tehnilised tarnetingimused",
EVS-EN 12390-14:2018 "Kivistunud betooni katsetamine. Osa 14: Pool-adiabaatiline meetod betoonist kivistumisel eralduva soojuse määramiseks",
EVS-EN 12390-15:2019 "Kivistunud betooni katsetamine. Osa 15: Adiabaatiline meetod betoonist kivistumisel eralduva soojuse määramiseks",
EVS-EN 12390-16:2019 "Kivistunud betooni katsetamine. Osa 16: Betooni mahukahanemise määramine",
EVS-EN 197-5:2021 "Tsement. Osa 5: Portland-komposiittsement CEM II/C-M ja komposiittsement CEM VI".