Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu kolmas number

02.01.2023
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu kolmas (30.12.2022) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

6 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 „Kaugküttetorud. Soojusisoleeritud konsolideeritud üksik- ja kaksiktorusüsteemide projekteerimine ja paigaldamine vahetult maasse paigaldatud soojaveevõrkudele. Osa 2: Paigaldamine“,
EVS-EN 15437-1:2009+prA1 „Raudteealased rakendused. Teljelaagripukside seisundi jälgimine. Ühilduvus ja projekteerimisnõuded. Osa 1: Veeremi teljelaagrite ülekuumenemise avastamise seadmed ja veeremi teljelaagripuks“,
EVS-EN 15602:2022 „Eraturvateenused - Terminoloogia“,
EVS-EN IEC 62563-2:2021 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Meditsiinilised kuvasüsteemid. Osa 2: Meditsiiniliste kuvaseadmete heakskiidu- ja püsivuskatsed“,
EVS-HD 60364-5-52:2011/prA12 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud“,
prEVS-EN ISO 22739 „Plokiahel- ja hajusraamattehnoloogiad. Sõnavara“.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
EVS 933:2022 „Juhised kantavate tulekustutite kontrolliks ja hoolduseks ning nõuded hoolduspunktidele",
EVS-EN 12889:2022 „Äravoolu- ja kanalisatsioonitorustike kaevikuta ehitamine ja katsetamine",
EVS-EN 14487-1:2022 „Torkreetbetoon. Osa 1: Määratlused, spetsifikatsioonid ja nõuetele vastavus",
EVS-EN IEC 61557-11:2022 „Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1000 V ja alalispingega kuni 1500 V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 11: Rikkevooluseireseadmete tõhusus TT-, TN- ja IT-süsteemides",
EVS-EN IEC 81346-1:2022 „Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetunnused. Osa 1: Põhireeglid",
ISO/TR 22100-3:2016 et „Masinaohutus. Seos standardiga ISO 12100. Osa 3: Ergonoomiliste põhimõtete rakendamine ohutusstandardites".

Head lugemist!