Ilmunud on EVS Teataja veebruarikuu esimene number

30.01.2023
Alternate Text

EVS Teataja veebruarikuu esimene (01.02.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

3 uut tõlget kommenteerimisel:
EVS-EN 303-5:2021+A1:2022 „Küttekatlad. Osa 5: Käsitsi ja automaatselt köetavad tahkekütusekatlad nimisoojustootlikkusega kuni 500 kW. Mõisted, nõuded, katsetamine ja märgistus“,
prEN 13501-2 „Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivus- ja/või suitsupidavuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid“,
prEVS-EN IEC 60601-2-43 „Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 2-43: Erinõuded invasiivsete protseduuride röntgenseadmete esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele“.

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit:
EVS-EN 14592:2022 „Puitkonstruktsioonid. Tüübeltüüpi kinnitusdetailid. Nõuded",
EVS-EN 15269-3:2023 „Uste, luukide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja/või suitsupüsivuse katsetulemuste kasutusulatuse laiendamine. Osa 3: Hingedega ja pöördtelgedega puidust uksekomplektide ning avatavate puitraamiga akende tulepüsivus",
EVS-EN 50160:2023 „Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused",
EVS-EN ISO 13940:2016 „Terviseinformaatika. Mõistesüsteem tervishoiu ja arstiabi järjepidevuse toetamiseks",
EVS-EN ISO 56000:2021 „Innovatsioonijuhtimine. Alused ja sõnavara",
EVS-EN ISO 56002:2021 „Innovatsioonijuhtimine. Innovatsioonijuhtimissüsteem. Juhised".

Märkused lisandusid harmoneeritud standarditele direktiivi 2014/53/EL „Raadioseadmed“ all.

Head lugemist!