Tagasi

EVS-EN 50160:2023

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

Üldinfo
Kehtiv alates 01.02.2023
Alusdokumendid
EN 50160:2022
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.02.2023
Põhitekst
15.10.2019
Muudatus
EVS-EN 50160:2010/A2:2019
15.10.2019
Muudatus
EVS-EN 50160:2010/A3:2019
15.10.2019
Põhitekst + muudatus
06.10.2015
Muudatus
EVS-EN 50160:2010/A1:2015
06.10.2015
Põhitekst + muudatus
EVS-EN 50160:2010+A1:2015
03.02.2011
Parandus
EVS-EN 50160:2010/AC:2011
04.11.2010
Põhitekst + parandus
EVS-EN 50160:2010
1.1 Rakendus
See standard määratleb avalike madal-, kesk-, kõrge- ja ülikõrgepinge vahelduvvoolu elektrivõrkude pinge põhilisi tunnussuurusi elektrivõrgu kasutaja liitumispunktis normaaltalitlusel. See standard määratleb ainult piirväärtusi või prognoositavaid väärtusi, mille piirides võib pinge tunnussuurusi oodata Euroopa avalike elektrivõrkude mis tahes liitumispunktides. Tööstusvõrgud ei kuulu standardi EN 50160 käsitlusalasse.
MÄRKUS Kui mitteavalikes võrkudes (nt elamukvartalid, energiakogukonnad, bürookeskused, kaubanduskeskused) on lõppkasutajad sarnased üldkasutatavate võrkudega, on tungivalt soovitatav kohaldada samu nõudeid mis avalike võrkude puhul.
See standard ei kehti järgmiste anormaalsete talitlustingimuste korral:
a) ajutise elektrivarustuse korraldamine elektrivõrgu kasutajate toite jätkamiseks olukorras, mis on tekkinud rikke tagajärjel või hooldus- ja ehitustööde tõttu, või toitekatkestuse ulatuse ja kestuse vähendamiseks;
b) elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldise või seadmestiku mittevastavus asjakohastele standarditele või riigiasutuste või elektrivõrgu käitaja kehtestatud liitumise tehnilistele nõuetele, sh pikihäiringute (juhtmejuhitud) emissiooni piirnivoodele;
MÄRKUS 2 Elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldis võib sisaldada koormust ja genereerimist.
c) erandolukordades, eriti kui on
1) erandlikud ilmastikuolud ja muud loodusõnnetused;
2) kolmandate osapoolte sekkumine;
3) võimuorganite otsused;
4) streigid (juriidiliste nõuete kohaselt);
5) vääramatu jõud;
6) välistest sündmustest tingitud võimsusvajak.
Selles standardis antud pinge tunnussuurused vastavad pikihäiringutele avalikes elektrivõrkudes ja ei ole ette nähtud kasutamiseks emissiooni nivoodena elektromagnetilisel ühilduvusel või toodete emissioonide piirväärtustena.
Elektrikvaliteet on elektromagnetilise ühilduvusega seotud mitmel viisil – eriti seetõttu, et elektrienergia kvaliteedi nõuete täitmine sõltub kõigist/mitmest seadmest ja/või paigaldise elektromagnetiliste emissioonide kumulatiivse mõju juhtimisest. Seetõttu on standardis antud pinge tunnussuurused juhised seadmete tootestandardite ja paigaldiste standardite nõuete täpsustamiseks.
MÄRKUS 3 Seadme talitlus võib halveneda, kui seda kasutatakse tootestandardi nõuetele mittevastavates toitetingimustes.
MÄRKUS 4 Selle standardi võib täielikult või osaliselt asendada üksiku elektrivõrgu kasutaja ja võrgukäitaja vahelise lepingu tingimustega.
Kaebuste haldamise ja probleemide leevendamiskulude jagamine asjaosaliste vahel jääb väljapoole standardi EN 50160 käsitlusala.
Selles standardis rakendatavaid mõõtemeetodeid on kirjeldatud standardis EN 61000-4-30.
1.2  Eesmärk
Selle Euroopa standardi eesmärk on määratleda, kirjeldada ja iseloomustada toitepinge tunnussuurusi
a)  sageduse;
b)  väärtuse;
c)  lainekuju;
d)  faasidevaheliste pingete sümmeetria suhtes.
See standard hõlmab ka toitepinge pidevaid tunnussuurusi ja muid ettenähtavaid nähtusi, mis võivad pingeomadusi mõjutada, nt operatiivsed side-, seire- või mõõtesignaalid, mida edastatakse elektriliinide kaudu.
Need tunnussuurused võivad elektrivõrgu normaaltalitlusel muutuda koormuse muutumise, mingi seadmestiku genereeritud häiringute ja peamiselt välistest sündmustest põhjustatud rikete tõttu.
Tunnussuuruste muutumine toimub iga liitumispunkti suhtes juhuslikul ajal ja igal ajahetkel juhuslikus asukohas. Sellise vaheldumise tõttu võib eeldada, et selles standardis antud tunnussuuruste väärtusi ületatakse väga harva.
Mõned pinget mõjutavad nähtused on eriti ettearvamatud, mistõttu vastavatele tunnussuurustele on väga keeruline anda igale antud ajahetkele sobivaid täpseid väärtusi. Seepärast tuleb selles standardis selliste nähtustega seotud pinge tunnussuurustele, nagu näiteks pingelohud ja pinge katkestused, antud väärtusi vastavalt tõlgendada.
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
PDF redline
35,88 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN IEC 60034-18-1:2023

Rotating electrical machines - Part 18-1: Functional evaluation of insulation systems - General guidelines
Uusim versioon Kehtiv alates 01.02.2023
Põhitekst

EVS-EN IEC 60034-18-32:2022

Rotating electrical machines - Part 18-32: Functional evaluation of insulation systems (Type II) - Electrical endurance qualification procedures for form-wound windings
Uusim versioon Kehtiv alates 15.03.2022
Põhitekst

EVS-EN 60034-18-31:2012

Rotating electrical machines - Part 18-31: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Thermal evaluation and classification of insulation systems used in rotating machines
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2012
Põhitekst

EVS-EN 60034-18-34:2012

Rotating electrical machines - Part 18-34: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Evaluation of thermomechanical endurance of insulation systems
Uusim versioon Kehtiv alates 05.09.2012