Tagasi

EVS-EN 60529:2001+A2:2014

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)

Üldinfo
Kehtiv alates 01.04.2014
Alusdokumendid
EN 60529:1991/AC:2016-12; EN 60529:1991/A1:2000; EN 60529:1991; EN 60529:1991/AC:2009; EN 60529:1991/A2:2013; IEC 60529:1989; IEC 60529:1989/A1:1999; IEC 60529:1989/A2:2013; IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015
Direktiivid või määrused
2014/35/EU Madalpinge

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.03.2019
Parandus
03.01.2017
Parandus
01.04.2014
Põhitekst + muudatus
01.04.2014
Muudatus
08.10.2009
Parandus
01.10.2001
Põhitekst + parandus
EN 60529 kehtib ümbristega tagatavate kaitseastmete liigituse kohta elektriseadmete arvutuslikul pingel kuni 72,5 kV. Selle standardi eesmärk on standardida elektriseadmete ümbristega tagatavate kaitseastmete määratlused, arvestades inimeste ja seadmete kaitset, kaitseastmete tähised, kaitseastmetele esitatavad nõuded ning katsetused, mis tuleb sooritada, et tõestada ümbriste vastavust standardi nõuetele.

EN 60529 käsitleb vaid selliseid ümbrisi, mis igas muus suhtes sobivad kasutamiseks vastava tootestandardiga ettenähtud otstarbel ning mille materjal ja töötlus tagavad normaalsel kasutamisel nende nimikaitseastme. EN 60529 kehtib ka tühjade ümbriste kohta tingimusel, et need vastavad üldistele katsetusnõuetele ja et valitud kaitseaste sobib vastavale kaitstavale seadmeliigile.

Vastavas tootestandardis tuleb ette näha kaitsemeetmed nii ümbrise enda kui ka selles paikneva seadme kaitseks selliste välistoimete ja -olude eest nagu mehaanilised tõuked, korrosioon, sööbivad lahused (nt lõike- ja jahutusvedelikud), hallitus, kahjurputukad, päikesekiirgus, jäide, niiskus (nt kondensniiskus), plahvatusohtlik keskkond, ümbriseväliste ohtlike liikuvate osade (nt ventilaatorite) puudutamine. Ümbrisele kinnitamata väliskatteid ja üksnes inimeste kaitseks ette nähtud tõkkeid ei loeta ümbrise osadeks ja käesolev standard neid ei käsitle.
*
*
*
PDF
31,72 € koos KM-ga
Paber
31,72 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + muudatus

EVS-EN 62366-1:2015+A1:2020

Meditsiiniseadmed. Osa 1: Kasutatavusprojekteerimise rakendamine meditsiiniseadmetele
Uusim versioon Kehtiv alates 17.08.2020
Põhitekst

EVS-EN 60204-1:2018

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2018
Põhitekst

EVS-EN 60068-2-1:2007

Environmental testing -- Part 2-1: Tests - Test A: Cold
Uusim versioon Kehtiv alates 04.07.2007
Põhitekst

EVS-EN ISO 12100:2010

Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 06.12.2010