Tagasi

EVS-EN 60529:2001+A2:2014

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)

Üldinfo
Kehtiv alates 01.04.2014
Alusdokumendid
EN 60529:1991/AC:2016-12; EN 60529:1991/A1:2000; EN 60529:1991; EN 60529:1991/AC:2009; EN 60529:1991/A2:2013; IEC 60529:1989; IEC 60529:1989/A1:1999; IEC 60529:1989/A2:2013; IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015
Direktiivid või määrused
2014/35/EU Madalpinge
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.03.2019
Parandus
03.01.2017
Parandus
01.04.2014
Põhitekst + muudatus
01.04.2014
Muudatus
08.10.2009
Parandus
01.10.2001
Põhitekst + parandus
Käesolev standard kehtib ümbristega tagatavate kaitseastmete liigituse kohta elektriseadmete arvutuslikul pingel kuni 72,5 kV. Käesoleva standardi eesmärk on normida a) elektriseadmete ümbristega tagatavate kaitseastmete määratlused, arvestades 1) inimeste kaitset juurdepääsu eest ümbristes paiknevatele ohtlikele osadele, 2) ümbrises paikneva seadme kaitset tahkete võõrkehade sissetungimise eest, 3) ümbrises paikneva seadme kaitset sissetungiva vee kahjuliku toime eest; b) kaitseastmete tähised; c) kaitseastmetele esitatavad nõuded; d) katsetused, mis tuleb sooritada, et tõestada ümbriste vastavust käesoleva standardi nõuetele. CENELEC eri tehniliste komiteede vastutusele jääb otsustada, mis ulatuses ja mil viisil käesolevat liigitust nende vastavates standardites rakendada ja kuidas ümbrist oma seadmetele vastavalt määratleda. Tuleb siiski soovitada, et katsetused mingi valitud liigituse korral ei erineks käesolevas standardis esitatuist. Vajaduse korral võib vastavas tootestandardis esitada lisanõudeid. Juhised seadmete üksikasjalikuks iseloomustamiseks tootestandardites on toodud lisas B. Teatavale kindlale seadmeliigile võib tehniline komitee kehtestada käesolevast standardist erinevaid nõudeid, kusjuures aga tuleb tagada vähemalt sama ohutustase. Käesolevas standardis käsitletakse vaid selliseid ümbrisi, mis igas muus suhtes sobivad kasutamiseks vastava tootestandardiga ettenähtud otstarbel ning mille materjal ja töötlus tagavad normaalsel kasutamisel nende nimikaitseastme. Käesolev standard kehtib ka tühjade ümbriste kohta tingimusel, et need vastavad üldistele katsetusnõuetele ja et valitud kaitseaste sobib vastavale kaitstavale seadmeliigile. Vastavas tootestandardis tuleb ette näha kaitsemeetmed nii ümbrise enda kui ka selles paikneva seadme kaitseks selliste välistoimete ja -olude eest nagu • mehaanilised tõuked, • korrosioon, • sööbivad lahused (nt lõike- ja jahutusvedelikud), • hallitus, • kahjurputukad, • päikesekiirgus, • jäide, • niiskus (nt kondensniiskus), • plahvatusohtlik keskkond, • ümbriseväliste ohtlike liikuvate osade (nt ventilaatorite) puudutamine. Ümbrisele kinnitamata väliskatteid ja üksnes inimeste kaitseks ette nähtud tõkkeid ei loeta ümbrise osadeks ja käesolev standard neid ei käsitle.
*
*
*
PDF
22,86 € koos KM-ga
Paber
22,86 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 60068-2-1:2007

Environmental testing -- Part 2-1: Tests - Test A: Cold
Uusim versioon Kehtiv alates 04.07.2007
Põhitekst

EVS-EN 60601-1-2:2015

Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1-2: Üldnõuded esmasele ohutusele ja olulistele toimimisnäitajatele. Kollateraalstandard: Elektromagnetiline ühilduvus. Nõuded ja katsetused
Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS-EN 60068-2-2:2007

Environmental testing -- Part 2-2: Tests - Test B: Dry heat
Uusim versioon Kehtiv alates 05.12.2007
Põhitekst

EVS-EN ISO 10993-10:2013

Biological evaluation of medical devices - Part 10: Tests for irritation and skin sensitization (ISO 10993-10:2010)
Uusim versioon Kehtiv alates 07.10.2013