Tagasi

EVS-EN 60529:2001

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood) KONSOLIDEERITUD TEKST

Üldinfo
Kehtiv alates 01.10.2001
Alusdokumendid
EN 60529:1991/AC:2016-12; EN 60529:1991/A1:2000; EN 60529:1991; EN 60529:1991/AC:2009; IEC 60529:1989; IEC 60529:1989/A1:1999; IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015
Direktiivid või määrused
2014/35/EU Madalpinge

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.01.2017
Parandus
01.04.2014
Muudatus
01.04.2014
Põhitekst + muudatus
08.10.2009
Parandus
01.10.2001
Põhitekst + parandus
Käesolev standard kehtib ümbristega tagatavate kaitseastmete liigituse kohta elektriseadmete arvutuslikul pingel kuni 72,5 kV. Käesoleva standardi eesmärk on normida a) elektriseadmete ümbristega tagatavate kaitseastmete määratlused; b) kaitseastmete tähised; c) kaitseastmetele esitatavad nõuded; d) katsetused, mis tuleb sooritada, et tõestada ümbriste vastavust käesoleva standardi nõuetele. CENELEC eri tehniliste komiteede vastutusele jääb otsustada, mis ulatuses ja mil viisil käesolevat liigitust nende vastavates standardites rakendada ja kuidas ümbrist oma seadmetele vastavalt määratleda. Käesolevas standardis käsitletakse vaid selliseid ümbrisi, mis igas muus suhtes sobivad kasutamiseks vastava tootestandardiga ettenähtud otstarbel ning mille materjal ja töötlus tagavad normaalsel kasutamisel nende nimikaitseastme. Käesolev standard kehtib ka tühjade ümbriste kohta tingimusel, et need vastavad üldistele katsetusnõuetele ja et valitud kaitseaste sobib vastavale kaitstavale seadmeliigile. Vastavas tootestandardis tuleb ette näha kaitsemeetmed nii ümbrise enda kui ka selles paikneva seadme kaitseks selliste välistoimete ja -olude eest nagu mehaanilised tõuked, korrosioon, sööbivad lahused (nt. lõike- ja jahutusvedelikud), hallitus, kahjurputukad, päikesekiirgus, jäide, niiskus (nt kondensniiskus), plahvatusohtlik keskkond, ümbriseväliste ohtlike liikuvate osade (nt ventilaatorite) puudutamine. Ümbrisele kinnitamata väliskatteid ja üksnes inimeste kaitseks ette nähtud tõkkeid ei loeta ümbrise osadeks ja käesolev standard neid ei käsitle.
*
*
*
PDF
27,60 € koos KM-ga
Paber
27,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Muudatus

EVS-EN 60529:2001/A2:2014

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)
Kehtiv alates 01.04.2014
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 1005-1:2002+A1:2008

Masinate ohutus. Inimeste füüsiline töö. Osa 1: Mõisted ja määratlused KONSOLIDEERITUD TEKST
Uusim versioon Kehtiv alates 05.12.2008
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 1005-2:2003+A1:2008

Masinate ohutus. Inimese füüsiline töö. Osa 2: Masinate ja masina komponentide manuaalne käsitsemine KONSOLIDEERITUD TEKST
Uusim versioon Kehtiv alates 05.12.2008
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 1005-3:2002+A1:2008

Masinate ohutus. Inimeste füüsiline töö. Osa 3: Masinate tööks soovitatava jõu piirmäärad KONSOLIDEERITUD TEKST
Uusim versioon Kehtiv alates 05.12.2008