Tagasi

EVS-EN 60529:2001

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood) KONSOLIDEERITUD TEKST

Üldinfo
Kehtiv alates 01.10.2001
Alusdokumendid
EN 60529:1991/AC:2016-12; EN 60529:1991/A1:2000; EN 60529:1991; EN 60529:1991/AC:2009; IEC 60529:1989; IEC 60529:1989/A1:1999; IEC 60529 Edition 2.2 Corrigendum 2:2015
Direktiivid või määrused
2014/35/EU Madalpinge
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.01.2017
Parandus
01.04.2014
Muudatus
01.04.2014
Põhitekst + muudatus
08.10.2009
Parandus
01.10.2001
Põhitekst + parandus
Käesolev standard kehtib ümbristega tagatavate kaitseastmete liigituse kohta elektriseadmete arvutuslikul pingel kuni 72,5 kV. Käesoleva standardi eesmärk on normida a) elektriseadmete ümbristega tagatavate kaitseastmete määratlused; b) kaitseastmete tähised; c) kaitseastmetele esitatavad nõuded; d) katsetused, mis tuleb sooritada, et tõestada ümbriste vastavust käesoleva standardi nõuetele. CENELEC eri tehniliste komiteede vastutusele jääb otsustada, mis ulatuses ja mil viisil käesolevat liigitust nende vastavates standardites rakendada ja kuidas ümbrist oma seadmetele vastavalt määratleda. Käesolevas standardis käsitletakse vaid selliseid ümbrisi, mis igas muus suhtes sobivad kasutamiseks vastava tootestandardiga ettenähtud otstarbel ning mille materjal ja töötlus tagavad normaalsel kasutamisel nende nimikaitseastme. Käesolev standard kehtib ka tühjade ümbriste kohta tingimusel, et need vastavad üldistele katsetusnõuetele ja et valitud kaitseaste sobib vastavale kaitstavale seadmeliigile. Vastavas tootestandardis tuleb ette näha kaitsemeetmed nii ümbrise enda kui ka selles paikneva seadme kaitseks selliste välistoimete ja -olude eest nagu mehaanilised tõuked, korrosioon, sööbivad lahused (nt. lõike- ja jahutusvedelikud), hallitus, kahjurputukad, päikesekiirgus, jäide, niiskus (nt kondensniiskus), plahvatusohtlik keskkond, ümbriseväliste ohtlike liikuvate osade (nt ventilaatorite) puudutamine. Ümbrisele kinnitamata väliskatteid ja üksnes inimeste kaitseks ette nähtud tõkkeid ei loeta ümbrise osadeks ja käesolev standard neid ei käsitle.
*
*
*
PDF
21,60 € koos KM-ga
Paber
21,60 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 61140:2006

Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele. KONSOLIDEERITUD TEKST
Kehtetu alates 01.06.2016
Põhitekst

EVS-IEC/TR 61000-1-1:2000

Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ). Osa 1: Üldist. Peatükk 1: Põhimääratluste ja -terminite kasutamine ning tõlgendamine
Uusim versioon Kehtiv alates 01.01.2001
Põhitekst

EVS-HD 60364-4-41:2007

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest
Kehtetu alates 04.09.2017
Põhitekst

EVS-HD 60364-7-701:2007

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid
Kehtiv alates 05.04.2007