Tagasi

EVS-EN 60204-1:2018

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo
Kehtiv alates 03.10.2018
Alusdokumendid
IEC 60204-1:2016; EN 60204-1:2018
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Muudatus
EN 60204-1:2018/prA1:2020
03.10.2018
Põhitekst
05.12.2011
Põhitekst + parandus
04.03.2010
Parandus
07.05.2009
Muudatus
06.10.2006
Põhitekst
Standardisarja IEC 60204 see osa kehtib töötamise ajal käsitsi mitteteisaldatavate masinate, sealhulgas koordineeritult koos töötavate masinate rühma elektriliste, elektrooniliste ja programmeeritavate elektrooniliste seadmete ja süsteemide rakendamise kohta. MÄRKUS 1 IEC 60204 see osa on rakendusstandard ja ei ole ette nähtud tehnilise arengu piiramiseks ega takistamiseks. MÄRKUS 2 IEC 60204 selles osas kasutatakse terminit „elektriline“ nii elektriliste kui ka elektrooniliste ja programmeeritavate elektrooniliste küsimuste kohta (st termin „elektriseadmed“ hõlmab nii elektrilisi, elektroonilisi kui ka programmeeritavaid elektroonilisi seadmeid). MÄRKUS 3 IEC 60204 selles osas kasutatakse terminit „isik“ kõigi inimeste kohta, sealhulgas isikute kohta, kes on masina kasutaja või tema voliniku (või volinike) poolt määratud ja instrueeritud kõnesolevat masinat kasutama ja hooldama. IEC 60204 selles osas käsitletavad seadmed algavad masinate elektriseadmete toitepunktist (vt 5.1). MÄRKUS 4 Nõuded elektrivarustuspaigaldiste kohta on esitatud standardisarjas IEC 60364. IEC 60204 see osa kehtib elektriseadmete või nende osade kohta, mille nimi-vahelduvpinge ei ole üle 1000 V ega nimi-alalispinge üle 1500 V ja mille nimi-toitesagedus ei ole üle 200 Hz. MÄRKUS 5 Teavet kõrgematel pingetel toimivate elektriseadmete või nende osade kohta on esitatud standardis IEC 60204-11. IEC 60204 see osa ei haara kõiki nõudeid (nt järelevalve, blokeerimine või juhtimine), mida vajatakse või nõutakse muude standardite või eeskirjadega, et kaitsta isikuid muude ohtude eest, mis pole seotud elektriohuga. Masina igal liigil on omad nõuded adekvaatse ohutuse tagamiseks. Standardi IEC 60204 see osa haarab spetsiaalselt terminiga 3.1.40 määratletud masinate elektriseadmeid, kuid pole nendega piiritletud. MÄRKUS 6 Masinate näited, mille elektriseadmed on haaratud IEC 60204 selle osaga, on esitatud lisas C. Standardisarja IEC 60204 see osa ei sätesta lisa- ega erinõudeid, mida võib rakendada elektriseadmete kohta masinates, mis näiteks — on ette nähtud töötamiseks välisoludes (st väljapool hooneid ja muid kaitsvaid ehitisi), — kasutavad, töötlevad või toodavad potentsiaalselt plahvatusohtlikke materjale (nt värve või saepuru), — on ette nähtud kasutamiseks potentsiaalselt plahvatusohtlikus ja/või süttivas keskkonnas, — tekitavad erilist ohtu teatud materjalide tootmisel või kasutamisel, — on ette nähtud kasutamiseks kaevandustes, — on õmblusmasinad, nende osad või süsteemid, mida käsitleb standard IEC 60204-31, — on tõstemasinad, mida käsitleb standard IEC 60204-32, — on pooljuhtelementide valmistamise seadmed, mida käsitleb standard IEC 60204-33. IEC 60204 sellest osast on välja jäetud jõuahelad, milles elektrienergiat kasutatakse tööriistades otseselt.
*
*
*
PDF
30,04 € koos KM-ga
PDF redline
36,04 € koos KM-ga
Paber
30,04 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 13849-1:2015

Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 1: Kavandamise põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2016
Põhitekst

EVS-EN ISO 12100:2010

Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 06.12.2010
Põhitekst

EVS-EN ISO 13850:2015

Masinate ohutus. Hädaseiskamisfunktsioon. Kavandamise põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS-EN ISO 4414:2010

Pneumoajamid. Üldreeglid ja ohutusnõuded süsteemidele ja nende komponentidele
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2011