Tagasi

EVS-EN 60204-1:2006+A1:2009

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo
Kehtetu alates 03.10.2018
Alusdokumendid
IEC 60204-1:2005+A1:2008; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EVS-EN 60204-1:2006+A1:2009/AC:2015; EVS-EN 60204-1:2006+A1:2009/AC2:2015
Direktiivid või määrused
2006/42/EC Masinad

Olgugi et standard on tühistatud, on sellel Euroopa Liidu õigusakti 2006/42/EC mõistes siiski vastavuse eeldus ning vastavust  õigusakti nõuetega saab tagada, kui kasutada standardi tühistatud versiooni. Vastavuse eeldus kehtib, kuni vastav muudatus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 
Uusimat Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kooskõlastatud standardite nimekirja saad vaadata siit: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.10.2018
Põhitekst
05.12.2011
Põhitekst + parandus
Standardisarja IEC 60204 see osa kehtib töötamise ajal käsitsi mitteteisaldatavate masinate elektriliste, elektrooniliste ja programmeeritavate elektrooniliste seadmete ja süsteemide rakendamise kohta, sh koordi-neeritult koostöötavate masinate kohta. MÄRKUS 1 IEC 60204 see osa on rakendusstandard ja ei ole ette nähtud tehnilise arengu piiramiseks ega takista-miseks. MÄRKUS 2 IEC 60204 selles osas kasutatakse terminit elektriline nii elektriliste kui ka elektrooniliste ja program-meeritavate elektrooniliste seadmete kohta (st termin elektriseadmed hõlmab nii elektrilisi, elektroonilisi kui ka program-meeritavaid elektroonilisi seadmeid). MÄRKUS 3 IEC 60204 selles osas kasutatakse sõna isik kõigi inimeste kohta, sh isikute kohta, kes on masina kasutaja või tema poolt volitatud esindaja(te) poolt määratud kõnesolevat masinat kasutama ja hooldama ning kes on vastavalt instrueeritud. IEC 60204 selles osas käsitletavad seadmed algavad masinate elektriseadmete toitepunktist (vt 5.1). MÄRKUS 4 Nõuded elektrivarustuspaigaldiste kohta ehitistes on esitatud standardisarjas IEC 60364. IEC 60204 see osa kehtib elektriseadmete või nende osade kohta, mille nimi-vahelduvpinge ei ole üle 1 000 V ega nimi-alalispinge üle 1 500 V ja mille nimi-toitesagedus ei ole üle 200 Hz. MÄRKUS 5 Kõrgemate pingete korral vt standard IEC 60204-11. IEC 60204 see osa ei haara kõiki nõudeid (nt järelevalve, blokeerimine või juhtimine), mis on vajalikud või nõutavad muude standardite või eeskirjadega, et kaitsta isikuid muude ohtude eest, mis pole seotud elektri-ohuga. Iga masina tüübi kohta on piisava ohutuse tagamiseks vaja kehtestada sellekohased konkreetsed nõu-ded. Standardi see osa haarab spetsiaalselt terminiga 3.35 määratletud masinate elektriseadmeid, kuid pole nendega piiritletud. MÄRKUS 6 Masinate näited, mille elektriseadmed on haaratud IEC 60204 selle osaga, on esitatud lisas C. Standardisarja IEC 60204 see osa ei sätesta lisa- ega erinõudeid, mida võib rakendada elektriseadmete kohta masinates, mis nt — on ette nähtud töötamiseks välisoludes (st väljapool hooneid ja muid kaitsvaid ehitisi); — kasutavad, töötlevad või toodavad potentsiaalselt plahvatusohtlikke materjale (nt värve või saepuru); — on ette nähtud kasutamiseks potentsiaalselt plahvatusohtlikus ja/või süttivas keskkonnas; — teatud materjalide tootmisel või kasutamisel tekitavad erilist ohtu; — on ette nähtud kasutamiseks kaevandustes; — kujutavad endast õmblusmasinaid, -üksusi või -süsteeme; MÄRKUS 7 Õmblusmasinate kohta vt standard EN 60204-31. — kujutavad endast tõstemasinaid. MÄRKUS 8 Tõstemasinate kohta vt standard EN 60204-32. IEC 60204 sellest osast on välja jäetud jõuahelad, milles elektrienergiat kasutatakse otseselt tööriistana.
*
*
*
PDF
33,60 € koos KM-ga
Paber
33,60 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN ISO 12100:2010

Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide vähendamise üldised põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 06.12.2010
Põhitekst

EVS-EN ISO 13849-1:2015

Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 1: Kavandamise põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2016
Põhitekst

EVS-EN ISO 13850:2015

Masinate ohutus. Hädaseiskamisfunktsioon. Kavandamise põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 03.12.2015
Põhitekst

EVS-EN ISO 14119:2013

Masinaohutus. Kaitsepiiretega ühendatud blokeerimisseadised. Kavandamise ja valiku põhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 14.11.2013