Tagasi

EVS-EN 50160:2010+A1+A2+A3:2019

Avalike elektrivõrkude pinge tunnussuurused

Üldinfo
Kehtetu alates 01.02.2023
Alusdokumendid
EN 50160:2010+AC:2010; EN 50160:2010/A2:2019; EN 50160:2010/A3:2019; EN 50160:2010/Corr:2010; EN 50160:2010/A1:2015; EN 50160:2010
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.02.2023
Põhitekst
15.10.2019
Põhitekst + muudatus
15.10.2019
Muudatus
EVS-EN 50160:2010/A2:2019
15.10.2019
Muudatus
EVS-EN 50160:2010/A3:2019
06.10.2015
Muudatus
EVS-EN 50160:2010/A1:2015
06.10.2015
Põhitekst + muudatus
EVS-EN 50160:2010+A1:2015
03.02.2011
Parandus
EVS-EN 50160:2010/AC:2011
04.11.2010
Põhitekst + parandus
EVS-EN 50160:2010
See Euroopa standard määratleb, iseloomustab ja kirjeldab madal-, kesk- ja kõrgepinge vahelduvvoolu elektrivõrkude pinge põhilisi tunnussuurusi elektrivõrgu kasutaja liitumispunktis normaaltalitlusel. Standard kirjeldab pinge tunnussuuruste piirväärtusi või prognoositavaid väärtusi mis tahes Euroopa avalike elektrivõrkude liitumispunktides, aga mitte üksiku elektrivõrgu kasutaja tavalist keskmist olukorda.
MÄRKUS 1 Madal-, kesk- ja kõrgepinge määratlusi vt peatükist 3 (Määratlused).
See Euroopa standard ei kehti järgmiste anormaalsete talitlustingimuste korral:
a) ajutise elektrivarustuse korraldamine elektrivõrgu kasutajate toite jätkamiseks või toitekatkestuse ulatuse ja kestuse vähendamiseks olukorras, mis on tekkinud rikke tagajärjel või hooldus- ja ehitustööde tõttu;
b) elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldise või seadmestiku mittevastamine asjakohastele standarditele või riigiasutuste või elektrivõrgu käitaja kehtestatud liitumise tehnilistele nõuetele, sh pikihäiringute emissiooni piirnivoodele;
MÄRKUS 2 Elektrivõrgu kasutaja elektripaigaldis võib sisaldada koormust ja genereerimist.
c) erandolukorrad, konkreetsemalt öeldes,
1) erandlikud ilmastikuolud ja muud loodusõnnetused;
2) kolmandate osapoolte sekkumine;
3) võimuorganite otsused;
4) seaduslikud streigid;
5) vääramatu jõud;
6) välistest sündmustest tingitud võimsusvajak.
Selles standardis antud pinge tunnussuurused ei ole mõeldud kasutamiseks elektromagnetilise ühilduvuse nivoodena või elektrivõrgu kasutaja pikihäiringute emissiooni piirnivoodena avalikes elektrivõrkudes.
Selles standardis antud pinge tunnussuurused ei ole mõeldud kasutamiseks seadmestiku toote- ja paigaldusstandardite nõuete määratlemisel.
MÄRKUS 3 Seadme talitlus võib halveneda, kui teda kasutatakse tootestandardi nõuetele mittevastavates toitetingimustes.
Selle standardi võib täielikult või osaliselt asendada elektrivõrgu kasutaja ja elektrivõrgu käitaja vahelise lepingu tingimustega.
MÄRKUS 4 Osapooltevaheliste kaebuste haldamise ja probleemide mõju vähendamise kulutuste jaotamine on väljaspool standardi EN 50160 käsitlusala.
Selles standardis rakendatavaid mõõtemeetodeid on kirjeldatud standardis EN 61000-4-30.
*
*
*
PDF
22,80 € koos KM-ga
Paber
22,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + parandus

EVS-EN IEC 61439-1:2021

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

CLC/TR 50422:2013

Euroopa standardi EN 50160 rakendusjuhend
Uusim versioon Kehtiv alates 14.11.2013
Põhitekst

EVS-EN 62586-1:2017

Elektrienergia kvaliteedi mõõtmine elektrivarustussüsteemides. Osa 1: Elektrienergia kvaliteedi mõõteriistad
Uusim versioon Kehtiv alates 17.11.2017
Põhitekst

EVS-EN 62586-2:2017

Elektrienergia kvaliteedi mõõtmine elektrivarustussüsteemides. Osa 2: Funktsionaalkatsetused ja mõõtemääramatusnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 04.09.2017