Tagasi

EVS-EN IEC 61439-1:2021

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid

Üldinfo
Kehtiv alates 01.06.2021
Alusdokumendid
IEC 61439-1:2020; EN IEC 61439-1:2021; EN IEC 61439-1:2021/AC:2022-01; IEC 61439-1:2020/COR1:2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.02.2022
Parandus
01.06.2021
Põhitekst + parandus
05.06.2012
Põhitekst
See standardisarja IEC 61439 osa esitab madalpingeliste aparaadikoostete üldmääratlused ja kehtestab nende talitlustingimused, ehitusnõuded, tehnilised tunnusandmed ja kontrollinõuded. MÄRKUS Kogu selles dokumendis kasutatakse terminit kooste(d) (vt termin 3.1.1) üksnes madalpingelis(t)e aparaadikooste(te) tähenduses. Kooste vastavuse tõendamise eesmärgil rakendatakse standardisarja IEC 61439 asjakohase osa nõudeid alates osast 2 koos selle dokumendi viidatud nõuetega. Koostete kohta, mis ei ole hõlmatud osadega alates osast 3, rakendatakse osa 2. See dokument rakendub koostete kohta, kui see on nõutav üksnes asjakohase koostestandardiga, järgmiselt: — koosted, mille tunnus-vahelduvpinge ei ole üle 1000 V ega tunnus-alalispinge üle 1500 V; — koosted, mis on ette nähtud siseneva elektritoite või -toidete nimisagedusele mitte üle 1000 Hz; — koosted, mis on ette nähtud sise- või välisrakendusteks; — kohtkindlad või teisaldatavad, ümbrisega või ümbriseta koosted; — koosted, mis on ette nähtud kasutamiseks seoses elektrienergia genereerimise, edastamise, jaotamise ja muundamisega ning elektrienergia tarbimisseadmete juhtimisega. See dokument ei rakendu üksikseadmete ja iseseisvate komponentide kohta, nagu mootorikäivitid, sulavkaitsmetega ühitatud lülitid, elektron-jõumuundursüsteemid ja -seadmed (power electronic converter systems and equipment, PECS), lülitimooduselised jõutoiteallikad (switch mode power supplies, SMPS), katkestusvabad toiteallikad (uninterruptable power supplies, UPS), põhiajamisüsteemid (basic drive modules, BDM), komplektsed ajamisüsteemid (complete drive modules, CDM), reguleeritava kiirusega elektriajamisüsteemid (adjustable speed power drives systems, PDS) ja muud elektroonikaseadmed, mis vastavad oma asjakohastele tootestandarditele. See dokument kirjeldab seadiste ja iseseisvate komponentide sisseehitamist koostesse või koostet kujundavasse tühja ümbrisesse. Mõnedes rakendustes, mida iseloomustab näiteks plahvatusohtliku keskkonna olemasolu või funktsionaalse turvalisuse nõue, võib lisaks standardisarjas IEC 61439 sätestatuile vaja olla täita muude standardite või seadusaktide nõudeid.
*
*
*
PDF
31,80 € koos KM-ga
PDF redline
38,16 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN IEC 61439-2:2021

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS-EN 60204-1:2018

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2018
Põhitekst + parandus

EVS-EN 61439-3:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud
Uusim versioon Kehtiv alates 05.12.2012
Põhitekst + muudatus

EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest
Uusim versioon Kehtiv alates 16.09.2019