Tagasi

EVS-EN 61439-1:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid

Üldinfo
Kehtetu alates 01.06.2021
Alusdokumendid
IEC 61439-1:2011; EN 61439-1:2011

Olgugi et standard on tühistatud, on sellel Euroopa Liidu õigusakti 2014/30/EU mõistes siiski vastavuse eeldus ning vastavust  õigusakti nõuetega saab tagada, kui kasutada standardi tühistatud versiooni. Vastavuse eeldus kehtib, kuni vastav muudatus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 
Uusimat Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kooskõlastatud standardite nimekirja saad vaadata siit: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Olgugi et standard on tühistatud, on sellel Euroopa Liidu õigusakti 2014/35/EU mõistes siiski vastavuse eeldus ning vastavust  õigusakti nõuetega saab tagada, kui kasutada standardi tühistatud versiooni. Vastavuse eeldus kehtib, kuni vastav muudatus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
 
Uusimat Euroopa Liidu Teatajas avaldatud kooskõlastatud standardite nimekirja saad vaadata siit: 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

See standard on harmoneeritud standard Direktiivi 2014/30/EL (Elektromagnetiline ühilduvus) mõistes, arvestades järgmist märkust: EN 61439-1:2011 ei anna vastavuseeldust ilma standardi teiste osa(de)ta.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.06.2021
Põhitekst + parandus
05.06.2012
Põhitekst
Põhitekst
EVS-EN 61439-1:2009
MÄRKUS 1 Standardis kasutatakse terminit kooste (vt 3.1.1) üksnes madalpingelise aparaadikooste tähenduses.
See standardisarja IEC 61439 osa annab madalpingeliste aparaadikoostete määratlused ja kehtestab nende talitlustingimused, ehitusnõuded, tehnilised tunnusandmed ja kontrollinõuded.
Standardit ei saa kooste määratlemise või vastavuse tõendamise eesmärgil rakendada muudest standarditest eraldi. Koosted peavad vastama standardisarja IEC 61439 asjakohase osa nõuetele alates 2. osast.
Standard haarab, kui see on nõutav vastava koostestandardiga, järgmisi madalpingelisi aparaadikoosteid:
— koosted, mille nimi-vahelduvpinge ei ole üle 1000 V või nimi-alalispinge üle 1500 V;
— ümbrisega või ümbriseta kohtkindlad või teisaldatavad koosted;
— elektrienergia genereerimise, edastamise, jaotamise ja muundamisega ning elektritarvitite juhtimisega seotud koosted;
— eritalitlusoludes, näiteks laevadel ja rööbassõidukitel kasutamiseks ettenähtud koosted, kui on tagatud, et muud asjakohased erinõuded on täidetud;
MÄRKUS 2 Laevade koostete lisanõuded on esitatud standardis IEC 60092-302.
— masinate elektriseadmete jaoks projekteeritud koosted, kui on tagatud, et muud asjakohased erinõuded on täidetud.
MÄRKUS 3 Masinate osaks olevate koostete lisanõuded on esitatud standardisarjas IEC 60204.
See standard kehtib kõigi koostete kohta, vaatamata sellele, kas need on projekteeritud, toodetud ja kontrollitud ühekaupa või masstoodanguna ja on sealjuures täielikult standarditud.
Toote ja/või kooste valmistaja ei pea olema üksnes esmatootja (vt 3.10.1).
Standard ei kehti üksikseadmete ja tervikkomponentide, nagu mootorikäivitite, sulavkaitsmetega ühitatud lülitite, elektroonikaseadmete jne kohta, mida haaravad vastavad tootestandardid.
*
*
*
PDF
39,04 € koos KM-ga
Paber
39,04 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 61439-2:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted
Kehtetu alates 01.06.2021
Põhitekst + parandus

EVS-EN 61439-3:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud
Uusim versioon Kehtiv alates 05.12.2012
Põhitekst

EVS-EN 61439-4:2013

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 4: Erinõuded ehituspaikade koostetele
Uusim versioon Kehtiv alates 09.09.2013
Põhitekst

EVS-EN 61439-6:2013

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 6: Lattliinid
Uusim versioon Kehtiv alates 05.03.2013