Skip to main content
Tagasi

EVS-EN 61439-6:2013

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 6: Lattliinid

Üldinfo

Kehtiv alates 05.03.2013
Alusdokumendid
IEC 61439-6:2012; EN 61439-6:2012

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
05.03.2013
Põhitekst
Põhitekst + muudatus
MÄRKUS 1 Kogu standardi ingliskeelses tekstis on lattliini (ingl busbar trunking system) kohta kasutatud lühendit BTS. Kui on viidatud osale 1, tuleb osas 1 kasutatav termin kooste lugeda terminiks lattliin.
EE MÄRKUS Selles eestikeelses standardis ingliskeelset lühendit BTS ei kasutata.
Standardisarja IEC 61439 see osa kehtestab madalpingeliste lattliinide (vt 3.101) kohta käivad määratlused ja sätestab lattliinide talitlusolud, konstruktsiooninõuded, tehnilised tunnussuurused ja katsetusnõuded järgmistel eeldustel:
• lattliini tunnuspinge ei ole vahelduvvoolu korral üle 1000 V ega alalisvoolu korral üle 1500 V;
• lattliin on ette nähtud kasutamiseks elektrienergia genereerimis-, edastus-, jaotus- ja muunduspaigaldistes ning elektritarvitite ühendamiseks;
• lattliini võib ette näha kasutamiseks eritalitlusoludes, nt laevadel, raudteesõidukitel ja kodumajapidamises (käsitlemiseks tavaisikutele), kui seejuures on täidetud vastavad erinõuded;
MÄRKUS 2 Lisanõuded laevade lattliinidele on esitatud standardis IEC 60092-302.
• lattliini võib ette näha masinate elektriseadmetele. Lisanõuded lattliinidele, mis kujutavad endast osa masinast, on esitatud standardisarjas IEC 60204.
See standard kehtib kõigi lattliinide kohta olenemata sellest, kas need on projekteeritud, toodetud ja kontrollitud üksiktootena või täielikult standarditud ja valmistatud saritootena.
Valmistamise ja/või kokkupaneku võib sooritada muu kui esmatootja (vt osa 1 jaotised 3.10.1 ja 3.10.2).
Standard ei kehti üksikseadmetele ja iseseisvatele komponentidele, nagu mootorikäivitid, sulavkaitse-lülitid, elektroonikaseadmed jne, mis peavad vastama asjakohastele tootestandarditele.
Standard ei kehti standardisarja IEC 61439 teistele osadele vastavate erikoostete kohta, standardile IEC 60570 vastavate valgusti-lattliinide kohta, standardisarjale IEC 61084 vastavate avatavate ja kinniste karbiksüsteemide kohta ega standardisarjale IEC 61534 vastavate energiavarustuse lattliinide kohta.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
26,84 € koos KM-ga
Paber
26,84 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + parandus

EVS-EN 61439-3:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud
Uusim versioon Kehtiv alates 05.12.2012
Põhitekst

EVS-EN 61439-4:2013

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 4: Erinõuded ehituspaikade koostetele
Uusim versioon Kehtiv alates 09.09.2013
Põhitekst

EVS-EN 61439-1:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid
Kehtetu alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS-EN 61439-2:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted
Kehtetu alates 01.06.2021