Tagasi

EVS-EN IEC 61439-2:2021

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted

Üldinfo
Kehtiv alates 01.06.2021
Alusdokumendid
IEC 61439-2:2020; EN IEC 61439-2:2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.06.2021
Põhitekst
05.06.2012
Põhitekst
See standardisarja IEC 61439 osa määratleb erinõuded jõu-lülitusaparaate ja juhtimisaparaate sisaldavatele koostetele (selle dokumendi ulatuses lühendatult jõuaparaadikoostetele, vt termin 3.1.101) järgmiselt: • koostetele, mille tunnuspinge ei ole vahelduvvoolu korral üle 1000 V ega alalisvoolu korral üle 1500 V; • koostetele, mis on ette nähtud sisendtoite või -toidete nimisagedusele mitte üle 1000 Hz; MÄRKUS 1 Sagedust üle 1 kHz arvestatakse kõrgsagedusena (vt ka standardi IEC 60664-1:2007 jaotis 5.3.3.2.5), mis vajab isolatsiooni koordinatsiooni lisapiirangute arvesse võtmist. • koostetele, mis on ette nähtud sise- või välisrakendusteks; • kohtkindlatele või teisaldatavatele, ümbrisega või ümbriseta koostetele; • koostetele, mis on ette nähtud kasutamiseks seoses elektrienergia genereerimise, edastamise, jaotamise ja muundamisega ning elektritarvitite juhtimisega ja kaasneva andmetöötlusega; • koostetele, mis on projekteeritud kasutamiseks eritalitlusoludes, nt laevadel või rööbassõidukitel, kui on tagatud, et ka muud asjakohased erinõuded on täidetud. MÄRKUS 2 Laevade koostetele esitatavad lisanõuded on esitatud standardis IEC 60092-302-2. See dokument rakendub ka koostetele, mis on mõeldud kasutamiseks fotoelektrilistes paigaldistes ja mida nimetatakse fotoelektrilisteks koosteteks (photovoltaic assemblies, PVA). Fotoelektriliste koostete eriomadused, eritalitlusolud ja nõuded sisalduvad lisades DD, EE ja FF. See dokument näeb ette lisanõuded jõuaparaadikoostetele, mis on ette nähtud kasutamiseks masinate elektriseadmete osana ja mis võivad rakenduda lisaks standardis IEC 60204-1 esitatud nõuetele. See dokument kehtib kõikidele koostetele, mida projekteeritakse, valmistatakse ja kontrollitakse üksikult või mis on täielikult standarditud ning mida toodetakse hulgi. Koosteid võivad toota ja/või kokku panna peale esmatootja (vt standardi IEC 61439-1:2020 termin 3.10.1) ka teised juriidilised isikud. See dokument ei kehti üksikseadmete (näiteks kaitselülitite ja sulavkaitse-lüliti-kombinatsioonide) ega iseseisvate komponentide (nagu näiteks mootorikäivitite, jõu-elektronmuundursüsteemide ja -seadmete (power electronic converter systems and equipment, PECS), lülitusmooduses toiteallikate (switch mode power supplies, SMPS), katkestusvabade toiteallikate (uninterruptable power supplies, UPS), põhi-ajamimoodulite (basic drive modules, BDM), komplektsete ajamimoodulite (complete drive modules, CDM), reguleeritava kiirusega jõuajamisüsteemide (power drives systems, PDS), autonoomsete (galvaanielementide patareidel ja kondensaatoritel põhinevate) energiasalvestussüsteemide) ja muude elektroonikaseadmete kohta, mis vastavad nende endi asjakohastele tootestandarditele. See dokument kirjeldab nende integreerimist jõuaparaadikoostesse või tühja ümbrisesse, mida kasutatakse jõuaparaadikooste osana. Mõnedel rakendustel, nagu näiteks plahvatusohtlikes keskkondades või funktsionaalse ohutuse tagamisel, võib tekkida vajadus täita lisaks standardisarjas IEC 61439 sätestatuile muude standardite või õigusaktide nõudeid. See dokument ei kehti erikoostete kohta, mida käsitlevad standardisarja IEC 61439 muud osad. Koostete kohta, mida standardisarja muudes osades ei käsitleta, kehtib see osa.   Kui kohalik seadusandlus ei esita üksikasjalikke lisanõudeid, eeldatakse, et selle dokumendi käsitlusalasse kuuluvad seadmed, mis vastavad sellele dokumendile, täidavad põhilisi ohutusnõudeid. Siia kuuluvad täielikult kontrollitud erivariandid, näiteks kasutajapoolse kaitse valik ohtlike pingestatud osade juhusliku puudutamise eest kaitseviiside IPXXB või IP3XD puhul. Kui kasutaja ja tootja vahel on kokku lepitud erinõuded, mis ei ole täielikult sätestatud selles dokumendis, näiteks kui (i) kooste osa on väljaspool selle dokumendi käsitlusala, (ii) paigalduskohas on tegemist erakordse vibratsiooniga, (iii) talitluses võib tekkida erakordseid pingekõikumisi või (iv) võivad tekkida heli- või ultraheliallikate kahjulikud toimed, võib vaja olla nõuda riskihinnangut ja/või rakendada rangemaid või lisa-kontrolliviise, et näidata põhiliste ohutusnõuete täidetust.
*
*
*
PDF
21,60 € koos KM-ga
PDF redline
25,92 € koos KM-ga
Paber
21,60 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN IEC 61439-1:2021

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.06.2021
Põhitekst

EVS-EN 1672-2:2020

Toidutöötlemismasinad. Põhimõisted. Osa 2: Hügieeni- ja puhastatavuse nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 31.12.2020
Põhitekst + muudatus

EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest
Uusim versioon Kehtiv alates 16.09.2019
Põhitekst

EVS-HD 60364-7-708:2017

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-708: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamuväljakud, kämpinguväljakud ja muud samalaadsed paigad
Uusim versioon Kehtiv alates 04.09.2017