Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu 2023 teine number

18.04.2023
Alternate Text

EVS Teataja aprillikuu teine (17.04.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

1 uus tõlge on kommenteerimisel:
EVS-EN 50122-2:2022 „Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Meetmed alalisvooluveosüsteemide põhjustatud uitvoolude mõjude vastu“.

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 „Kaugküttetorud. Soojusisoleeritud konsolideeritud üksik- ja kaksiktorusüsteemide projekteerimine ja paigaldamine vahetult maasse paigaldatud soojaveevõrkudele. Osa 2: Paigaldamine.",
EVS-EN IEC 60947-6-2:2023 „Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 6-2: Mitmetoimelised aparaadid. Juhtimis-kaitselülitid",
EVS-EN ISO 15189:2022 „Meditsiinilaborid. Kvaliteedi ja kompetentsuse nõuded",
EVS-EN ISO 5667-1:2023 „Vee kvaliteet. Proovivõtt. Osa 1: Proovivõtuplaanide koostamisjuhendid ja proovivõtumeetodid",
EVS-EN ISO 898-1:2013 „Süsinikterasest ja legeeritud terasest kinnitite mehaanilised omadused. Osa 1: Spetsifitseeritud omadusklassidega poldid, kruvid ja tikkpoldid. Jämekeere ja peenkeere.",
EVS-ISO 18091:2023 „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised standardi ISO 9001 rakendamiseks kohalikus omavalitsuses".

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivusEVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

Uus harmoneeritud standard lisandus direktiivile - 2009/48/EÜ „Mänguasjade ohutus". 

Head lugemist!