Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja maikuu 2023 teine number

15.05.2023
Alternate Text

EVS Teataja maikuu teine (15.05.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN ISO 11197:2019 „Meditsiinilised varustusmoodulid“,
EVS-EN ISO 16032:2004 „Akustika. Hoonete tehnoseadmete helirõhutaseme mõõtmine. Insenertehniline meetod,
EVS-EN ISO 80000-1:2022 „Suurused ja ühikud. Osa 1: Üldine“,
prEN 12255-6 „Reoveepuhastid. Osa 6: Aktiivmudaprotsessid“,
prEVS-ISO 21503 „Projekti-, programmi- ja portfellijuhtimine. Programmijuhtimise juhised“.

Eestikeelsena saabus müügile 5 uut standardit:
EVS-EN 1401-1:2019+A1:2023 „Maa-alused isevoolsed drenaaži ja kanalisatsiooni plasttorustikud. Plastifitseerimata polüvinüülkloriid (PVC-U). Osa 1: Torude, liitmike ja torustike spetsifikatsioonid",
EVS-EN 16757:2022 „Ehitiste jätkusuutlikkus. Toodete keskkonnadeklaratsioonid. Betooni ja betoonelementide tootekategooria reeglid",
EVS-EN 351-1:2023 „Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahendiga immutatud täispuit. Osa 1: Kaitsevahendi läbitavuse ja sissejäävuse liigitus",
EVS-EN 351-2:2023 „Puidu ja puittoodete vastupidavus. Kaitsevahendiga immutatud täispuit. Osa 2: Juhised proovivõtu kohta kaitsevahendiga immutatud puidu analüüsiks",
EVS-ISO 81346-10:2023 „Tööstuslikud süsteemid, paigaldised ja seadmed ning tööstustooted. Liigendamise põhimõtted ja viitetähised. Osa 10: Energiavarustussüsteemid".

Pikendatud on 2 algupärase standardi kehtivus:
EVS 668:2018 „Põlevkivi. Niiskuse määramine",
EVS 860-7:2018 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 7: Torustikud, mahutid ja seadmed. Katete ja tugikonstruktsioonide materjalid“.

Head lugemist!