Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu 2023 teine number

18.07.2023
Alternate Text

EVS Teataja juulikuu teine (17.07.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

6 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN ISO 13849-1:2023 "Masinate ohutus. Juhtimissüsteemide ohutusega seotud osad. Osa 1: Kavandamise üldpõhimõtted";
EVS-EN ISO 8769:2022 "Radioaktiivsuse mõõtmine. Alfa-, beeta- ja footonkiirgusega radionukliidid";
prEN IEC 62208:2022 "Tühjad ümbrised madalpinge lülitus- ja juhtaparaadikoostetele. Üldnõuded";
prEVS-ISO 10359-1 "Vee kvaliteet. Fluoriidi määramine. Osa 1: Elektrokeemiline meetod joogivee ja kergelt saastunud vee analüüsiks";
prEVS-ISO 9297 "Vee kvaliteet. Kloriidi määramine. Tiitrimine hõbenitraadiga kromaatindikaatori juuresolekul (Mohri meetod)";
prEN 1176-10 "Mänguväljaku seadmed ja aluspind. Osa 10: Täiendavad spetsiaalsed ohutusnõuded ja katsemeetodid täielikult piiratud mänguseadmetele".

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut dokumenti:
EVS-EN 13941-1:2019+A1:2021 "Kaugküttetorud. Soojusisoleeritud konsolideeritud üksik- ja kaksiktorusüsteemide projekteerimine ja paigaldamine vahetult maasse paigaldatud soojaveevõrkudele. Osa 1: Projekteerimine";
EVS-EN 50122-3:2022 "Raudteealased rakendused. Püsipaigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 3: Alalis- ja vahelduvvoolu veosüsteemide vastastikused koostoimed";
EVS-EN ISO 15083:2020/A1:2022 "Väikelaevad. Pilsi pumbasüsteemid";
EVS-EN ISO 15083:2020/A11:2023 "Väikelaevad. Pilsi pumbasüsteemid";
EVS-EN ISO 15083:2020+A1+A11:2023 "Väikelaevad. Pilsi pumbasüsteemid";
EVS-ISO 15553:2023 "Vee kvaliteet. Veest Cryptosporidium'i ootsüstide ja Giardia tsüstide isoleerimine ning identifitseerimine";
EVS-ISO 21503:2023 "Projekti-, programmi- ja portfellijuhtimine. Programmijuhtimise juhised".

Head lugemist!