Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja augustikuu 2023 teine number

16.08.2023
Alternate Text

EVS Teataja augustikuu teine (15.08.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 13535:2001 „Väetised ja lubiained. Klassifikatsioon“,
EVS-EN 15085-5:2023 „Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 5: Kontrollimine, katsetamine ja dokumenteerimine“,
prEVS-EN 15085-1 „Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 1: Üldine“,
prEVS-ISO 45002 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Üldised juhised ISO 45001:2018 rakendamiseks“,
EVS-EN ISO 14021:2016/A1:2021 „Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine). Muudatus 1: süsinikujälg, süsinikneutraalne“

Eestikeelsena saabus müügile 1 uus dokument:
EVS-EN ISO 11197:2019 „Meditsiinilised varustusmoodulid".

Uusi standardeid lisandus direktiividele: 

Direktiivile 2014/34/EL „Plahvatusohtliku keskkonna seadmed ja kaitsesüsteemid“ lisandus üks standard,
direktiivile 2006/42/EL „Masinad“ lisandus rohkesti harmoneeritud standardeid.

Head lugemist!