Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja septembrikuu 2023 teine number

18.09.2023
Alternate Text

EVS Teataja septembrikuu teine (15.09.2023) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

6 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 1434-1:2022 „Soojusarvestid. Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN 16907-4:2018 „Mullatööd. Osa 4: Pinnase töötlemine lubja ja/või hüdrauliliste sideainetega“,
EVS-EN ISO 15610:2023 „Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine - katsetatud keevitusmaterjalidel põhinev kvalifitseerimine“,
prEN 12255-9 „Reoveepuhastid. Osa 9: Osa 9: Lõhnatõrje ja ventilatsioon“,
prEN 12521 „Mööbel. Ohutus, tugevus ja vastupidavus. Nõuded kodulaudadele“,
prEVS-ISO/IEC 20000-2+A1 „Infotehnoloogia. Teenusehaldus Osa 2: Juhised teenusehalduse süsteemide rakendamiseks“.

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit:
EVS-EN 12390-19:2023 „Kivistunud betooni katsetamine. Osa 19: Elektrilise eritakistuse määramine",
EVS-EN 14511-4:2022 „Õhukonditsioneerid, vedelikjahutusseadmed ja soojuspumbad ruumide kütteks ja jahutuseks ning protsessijahutid elektrikompressoritega. Osa 4: Nõuded",
EVS-EN 15085-4:2023 „Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi ja veeremidetailide keevitamine. Osa 4: Tootmisnõuded",
EVS-EN 50122-1:2022 „Raudteeaalased rakendused. Püsipaigaldised. Elektriohutus, maandamine ja tagasivooluahel. Osa 1: Kaitsemeetmed elektrilöögi eest",
EVS-EN ISO 16032:2004 „Akustika. Hoonete tehnoseadmete helirõhutaseme mõõtmine. Insenertehniline meetod",
EVS-EN ISO 45001:2023 „Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega",
EVS-HD 60364-4-43:2023 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse".

Direktiivide 2019/2017 „Nõudepesumasinate energiamärgistus“ ja 2019/2022 „Nõudepesumasinate ökodisaini nõuded“ all lisandus harmoneeritud standardimuudatus EVS-EN 60436:2020/A12:2022.

Head lugemist!