Tagasi

EVS-EN ISO 45001:2023

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Üldinfo
Kehtiv alates 15.09.2023
Alusdokumendid
ISO 45001:2018; EN ISO 45001:2023
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.09.2023
Põhitekst
02.04.2018
Põhitekst
ISO 45001 määrab kindlaks nõuded töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) juhtimissüsteemile ja annab juhised, kuidas seda kasutada. Selle eesmärk on võimaldada organisatsioonidel pakkuda ohutuid ja tervislikke töökohti, ennetades tööga seonduvaid vigastusi ja tervisekahjustusi ning parendades organisatsiooni TTO-alast tulemuslikkust.

ISO 45001 kohaldatakse kõikide organisatsioonide suhtes, kes soovivad seada sisse, viia ellu ja hoida toimivana TTO juhtimissüsteemi, et:

— parandada töötervishoidu ja tööohutust,

— kõrvaldada ohte ja minimeerida TTO riske (sealhulgas süsteemi vajakajäämisi),

— kasutada TTO võimalusi ja käsitleda oma tegevusega seotud TTO juhtimissüsteemi mittevastavusi.

ISO 45001 on kohaldatav kõikidele organisatsioonidele nende suurusest, tüübist ja olemusest sõltumata. See kohaldub TTO riskidele, mida organisatsioon võib ohjata, võttes arvesse selliseid tegureid nagu kontekst, milles organisatsioon toimib, ning töötajate ja teiste huvipoolte vajadused ning ootused.

ISO 45001 ei esita eriomaseid kriteeriume ei TTO-alasele tulemuslikkusele ega kirjuta ette TTO juhtimissüsteemi ülesehitust. See võimaldab organisatsioonil oma TTO juhtimissüsteemi kaudu lõimida tervise ja ohutuse muud aspektid, näiteks töötajate heaolu.

ISO 45001 ei käsitleta selliseid küsimusi nagu tooteohutus, varakahjustus või keskkonnamõjud väljaspool nendega seonduvaid ohtusid töötajatele ja teistele huvipooltele. Rahvusvaheline standard on Euroopas ilma muudatusteta avaldatud standardina EN ISO 45001:2023.
*
*
*
PDF
62,22 € koos KM-ga
Paber
62,22 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN ISO 14001:2015

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2015
Põhitekst

EVS-ISO 45002:2023

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Üldised juhised ISO 45001:2018 rakendamiseks
Uusim versioon Kehtiv alates 01.12.2023
Põhitekst

EVS-EN ISO 9001:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2015
Põhitekst

EVS-EN ISO 50001:2018

Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega
Uusim versioon Kehtiv alates 19.12.2018