Tagasi
UUS

EVS-EN ISO 45001:2023

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Üldinfo
Kehtiv alates 15.09.2023
Alusdokumendid
ISO 45001:2018; EN ISO 45001:2023
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.09.2023
Põhitekst
02.04.2018
Põhitekst

ISO 45001 määrab kindlaks nõuded töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) juhtimissüsteemile ja annab juhised, kuidas seda kasutada. Selle eesmärk on võimaldada organisatsioonidel pakkuda ohutuid ja tervislikke töökohti, ennetades tööga seonduvaid vigastusi ja tervisekahjustusi ning parendades organisatsiooni TTO-alast tulemuslikkust.

ISO 45001 kohaldatakse kõikide organisatsioonide suhtes, kes soovivad seada sisse, viia ellu ja hoida toimivana TTO juhtimissüsteemi, et:

— parandada töötervishoidu ja tööohutust,

— kõrvaldada ohte ja minimeerida TTO riske (sealhulgas süsteemi vajakajäämisi),

— kasutada TTO võimalusi ja käsitleda oma tegevusega seotud TTO juhtimissüsteemi mittevastavusi.

ISO 45001 on kohaldatav kõikidele organisatsioonidele nende suurusest, tüübist ja olemusest sõltumata. See kohaldub TTO riskidele, mida organisatsioon võib ohjata, võttes arvesse selliseid tegureid nagu kontekst, milles organisatsioon toimib, ning töötajate ja teiste huvipoolte vajadused ning ootused.

ISO 45001 ei esita eriomaseid kriteeriume ei TTO-alasele tulemuslikkusele ega kirjuta ette TTO juhtimissüsteemi ülesehitust. See võimaldab organisatsioonil oma TTO juhtimissüsteemi kaudu lõimida tervise ja ohutuse muud aspektid, näiteks töötajate heaolu.

ISO 45001 ei käsitleta selliseid küsimusi nagu tooteohutus, varakahjustus või keskkonnamõjud väljaspool nendega seonduvaid ohtusid töötajatele ja teistele huvipooltele. Rahvusvaheline standard on Euroopas ilma muudatusteta avaldatud standardina EN ISO 45001:2023.

*
*
*
PDF
52,80 € koos KM-ga
Paber
52,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit 24 tunni jooksul: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + muudatus

EVS-EN 14350:2020+A1:2023

Lapsehooldustooted. Joomisvahendid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid
Uusim versioon Kehtiv alates 01.09.2023
UUS
Põhitekst

EVS-HD 60364-4-43:2023

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse
Uusim versioon Kehtiv alates 15.09.2023