Tagasi

EVS-ISO 45001:2018

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega

Üldinfo
Kehtiv alates 02.04.2018
Alusdokumendid
ISO 45001:2018
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
02.04.2018
Põhitekst
01.01.2010
Põhitekst
08.01.2008
Põhitekst
See dokument määrab kindlaks nõuded töötervishoiu ja tööohutuse (TTO) juhtimissüsteemile ja annab juhised, kuidas seda kasutada, et võimaldada organisatsioonidel pakkuda ohutuid ja tervislikke töökohti, ennetades tööga seonduvaid vigastusi ja tervisekahjustusi, samuti nagu proaktiivselt parendades organisatsiooni TTO-alast tulemuslikkust. Seda dokumenti kohaldatakse kõikide organisatsioonide suhtes, kes soovivad seada sisse, viia ellu ja hoida toimivana TTO juhtimissüsteemi, et parandada töötervishoidu ja tööohutust, kõrvaldada ohte ja minimeerida TTO riske (sealhulgas süsteemi vajakajäämisi), kasutada TTO võimalusi ja käsitleda oma tegevusega seotud TTO juhtimissüsteemi mittevastavusi. See dokument aitab organisatsioonil saavutada TTO juhtimissüsteemi kavatsetud väljundeid. TTO juhtimissüsteemi kavatsetavad väljundid, mis on kooskõlas organisatsiooni TTO-alaste juhtpõhimõtetega, hõlmavad järgmist: a) TTO-alase tulemuslikkuse järjepidev parendamine; b) õigusaktide jm nõuete täitmine; c) TTO-alaste eesmärkide saavutamine. See dokument on kohaldatav kõikidele organisatsioonidele nende suurusest, tüübist ja olemusest sõltumata. See kohaldub TTO riskidele, mida organisatsioon võib ohjata, võttes arvesse selliseid tegureid nagu kontekst, milles organisatsioon toimib, ning töötajate ja teiste huvipoolte vajadused ning ootused. See dokument ei esita eriomaseid kriteeriume ei TTO-alasele tulemuslikkusele ega kirjuta ette TTO juhtimissüsteemi ülesehitust. See dokument võimaldab organisatsioonil oma TTO juhtimissüsteemi kaudu lõimida tervise ja ohutuse muud aspektid, näiteks töötajate hea olemise / heaolu. Selles dokumendis ei käsitleta selliseid küsimusi nagu tooteohutus, varakahjustus või keskkonnamõjud väljaspool nendega seonduvaid ohtusid töötajatele ja teistele huvipooltele. Seda dokumenti võib kasutada tervikuna või osaliselt selleks, et TTO juhtimist süstemaatiliselt parendada. Selle dokumendiga vastavuses olekut ei saa siiski kinnitada, kuni kõik selle nõuded ei ole hõlmatud organisatsiooni TTO juhtimissüsteemiga ja täidetud ilma välistusteta.
*
*
*
PDF
29,87 € koos KM-ga
Paber
29,87 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN ISO 14001:2015

Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2015
Põhitekst

EVS-EN ISO 9001:2015

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2015
Põhitekst

EVS-EN ISO 9001:2015 en

Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 06.10.2015
Põhitekst

EVS-EN ISO 50001:2018

Energiajuhtimissüsteemid. Nõuded koos rakendamisjuhistega
Uusim versioon Kehtiv alates 19.12.2018