Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja aprillikuu 2024 esimene number

01.04.2024
Alternate Text

Queenmoonlite Studio/Shutterstock.com

EVS Teataja aprillikuu esimene (01.04.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

1 uus algupärane standard on koostamisel - prEVS 847-1 „Veevärk. Osa 1: Veehaarded".

12 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 12255-11:2023 „Reoveepuhastid. Osa 11: Nõutavad üldandmed“,
EVS-EN 17124:2022 „Vesinikkütus. Toote spetsifikatsioon ja kvaliteedi tagamine vesiniku tankimispunktides gaasilise vesiniku tankimiseks. Prootonvahetusmembraaniga (PEM) kütuseelement ja selle rakendused sõidukites“,
EVS-EN 50525-1:2011/A1:2022 „Juhtmed ja kaablid. Tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U/U). Osa 1: Üldnõuded“,
EVS-EN IEC 60079-0:2018/A11:2024 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded“,
EVS-EN IEC 61439-7:2023 „Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 7: Eriotstarbelised koosted näiteks sadamate, kämpingute, laadaplatside või elektrisõidukite laadimisjaamade jaoks“,
prEN 12209  „Akna- ja uksetarvikud. Mehaanilised lukukorpused ja vasturauad. Omadused ja katsemeetodid“,
prEN 13282-3 „Hüdrauliline teesideaine. Osa 3: Toimivuse püsivuse hindamine ja tõendamine“,
prEN 17892 „Vee kvaliteet. Perfluoritud ühendite (PFAS-ide summa) määramine joogivees. Vedelikkromatograafia-massispektromeetria (LC/MS) meetodil“,
prEN ISO 12185 Toornafta, naftasaadused ja samaväärsed tooted - Tiheduse määramine - Labori tihedusmõõtur ostsilleeruva U-toru sensoriga“,
prEN ISO 7519 Toote tehniline dokumentatsioon (TTD) – Ehitusdokumentatsioon – Üld- ja koostejooniste koostamise üldpõhimõtted“,
prEVS-EN ISO 4172 „Toote tehniline dokumentatsioon (TTD) – Ehitusdokumentatsioon – Joonised monteeritavate konstruktsioonide koostamiseks“,
prEVS-ISO 5725-1 „Mõõtmismeetodite ja tulemuste mõõtetäpsus (mõõteõigsus ja korduvustäpsus). Osa 1: Üldpõhimõtted ja mõisted“.

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit:
EVS-EN 12255-3:2024 „Reoveepuhastid. Osa 3: Eelpuhastus",
EVS-EN 1725:2023 „Mööbel. Voodid. Nõuded ohutusele, tugevusele ja vastupidavusele",
EVS-EN ISO 14021:2016/A1:2021 „Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine). Muudatus 1: Süsiniku jalajälg, süsinikneutraalne",
EVS-EN ISO 14021:2016+A1:2021 „Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine)",
EVS-EN ISO 4136:2022 „Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Ristsuunalised tõmbekatsed",
EVS-EN ISO 5173:2023 „Metalsete materjalide keevisõmbluste purustav katsetamine. Paindekatse",
EVS-EN ISO 9016:2022 „Metalsete materjalide keevisliidete purustav katsetamine. Löökpaindekatsed. Katsekehade asukoht, soone asend ja uurimine".

Head lugemist!