Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja juunikuu 2024 teine number

17.06.2024
Alternate Text

EVS Teataja juunikuu teine (17.06.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

10 uut tõlget on kommenteerimisel:
CEN/TS 17754:2022 Anorgaanilised väetised. Spetsiifiliste mikroelementide määramine“,
EVS-EN 14437:2022 Paigaldatud savi- või betoonkivide tõstetakistuse määramine - katusesüsteemi katsemeetod“,
EVS-EN 14662-1:2023 Välisõhu kvaliteet. Standardmeetod benseeni kontsentratsiooni mõõtmiseks. Osa 1: Pumpamisega proovivõtt, termiline desorptsioon ja gaaskromatograafia“,
EVS-EN 17468-1:2022 KIUDTSEMENTTOOTED. Läbitõmbe ja nihkekindluse määramine ning paindetugevuse arvutused. Osa 1: Lamedad plaadid“,
EVS-EN 60601-1:2006/A13:2024 Elektrilised meditsiiniseadmed. Osa 1: Üldnõuded ohutusele“,
EVS-EN ISO 16484-1:2024 Hoone automaatika- ja juhtimissüsteemid (BACS). Osa 1: Projekti spetsifikatsioon ja teostus“,
FprHD 60364-7-701:2019/prAA Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja –paikadele. Vanne või dušše sisaldavad paigad“,
prEVS-IEC 60050-826 Rahvusvaheline elektrotehnika sõnastik. Osa 826: Elektripaigaldised“,
prEVS-ISO/IEC 25010 Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine. Tootekvaliteedi mudel“,
prHD 60364-7-706:2021 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-706: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ahtad juhtivad paigad“,

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut standardit:
EVS 807:2024 „Kinnisvarakeskkonna korraldus ja korrashoid",
EVS-EN 50525-1:2011/A1:2022 „Juhtmed ja kaablid. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 1: Üldnõuded",
EVS-EN 50525-1:2011+A1:2022 „Juhtmed ja kaablid. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed ja -kaablid nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 1: Üldnõuded",
EVS-EN 589:2024 „Mootorikütused. Vedelgaas. Nõuded ja katsemeetodid",
EVS-EN IEC 60079-0:2018/A11:2024 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded",
EVS-EN IEC 60079-0:2018+A11:2024 „Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 0: Seadmed. Üldnõuded",
EVS-EN ISO 7519:2024 „Toote tehniline dokumentatsioon (TTD). Ehitusdokumentatsioon. Üld- ja koostejooniste koostamise üldpõhimõtted".

3-le eestikeelsele standardile ilmus parandus:
EVS-EN 1338:2003+AC:2006/AC:2024 Betoonist sillutuskivid. Nõuded ja katsemeetodid“.
EVS-EN IEC 60947-1:2021/AC:2024  „Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 1: Üldreeglid“.
EVS-EN ISO/IEC 27002:2022/AC:2024  „Infoturve, küberturve ja privaatsuskaitse. Infoturvameetmed“.

Koostamisel on 1 algupärase standardi uustöötlus:
prEVS 668 „Põlevkivi. Niiskuse määramine“.

Pikendatud on 1 algupärase standardi kehtivus
EVS 812-1:2017Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara“.

Avaldatud teated Direktiivi 2006/42/EÜ „Masinad“ ja Määruse 2015/1095 „Külmutusseadmed professionaalseks kasutamiseks“ alusel harmoneeritud standardi staatuse saanud dokumentide kohta.

Head lugemist!