Skip to main content
Tagasi

EVS 807:2024

Kinnisvarakeskkonna korraldus ja korrashoid

Üldinfo

Kehtiv alates 17.06.2024
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Olulisemad muudatused ja täiendused standardis EVS 807:2024 võrreldes standardi eelmise versiooniga EVS 807:2016 on järgmised: — Standardit on kaasajastatud ühiskonnas toimunud muutuste põhjal. — Standardis on täpsustatud sõnavara. — Kinnisvara korrashoiu põhimõtete kirjeldust on muudetud kompaktsemaks. — Uue sisulise väljanägemise on saanud kuluarvestuse temaatika ning see on paremini seotud korrashoiu põhimõtetega. — Avatud on (sise)koristuse kavandamine ning see on seotud korrashoiu korraldamise põhimõtetega. — Kinnisvara korrashoiu protsesside kirjeldust on täiendatud juhistega digitaliseerimiseks ning protsesside kirjeldused on toodud nii omaniku kui ka teenusepakkuja vaatest. — Lisatud on ESG kestliku arengu põhimõtted. — Standardist on eemaldatud võimalikult palju soovituslikke infovorme. — Standardi mahtu on võimalikult palju vähendatud, et mitte kopeerida valdkonna kirjanduse digiallikates avaldatud teavet.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
17.06.2024
Põhitekst
18.04.2022
Muudatus
EVS 807:2016/A2:2022
18.04.2022
Põhitekst + muudatus
03.08.2020
Muudatus
EVS 807:2016/A1:2020
03.08.2020
Põhitekst + muudatus
04.10.2016
Põhitekst
EVS 807:2016

EVS 807 avab kinnisvarakeskkonna juhtimise olemuse. Iga kinnisvaraobjekti omanik tagab oma otsuste ja rahastamisega temale kuuluval kinnisvaraobjektil kinnisvarakeskkonna ohutuse (üldmõistes: korrashoiu) ja kasutatavuse nii ühiskonnale kui ka konkreetsetele lõppkasutajatele.

Sobiliku kinnisvarakeskkonna tagamiseks on vaja teha erinevaid tegevusi, mille elluviimisel kasutatakse üldjuhul vastava ettevalmistusega erialaspetsialiste. EVS 807 tegevuste klassifikaator on vajalik omanikule eelkõige selleks, et saada aru kinnisvaraobjektiga seotud tegevuste ulatusest – omand alati kohustab. Ühiskonnas kehtivad eri tasandite õigusaktid, mis reglementeerivad miinimumnõudeid korrashoiuga seotud tegevustele ja nende tulemustele. Konkreetse kinnisvaraobjekti omanik võib alati taotleda soovi korral kõrgemat kvaliteeti kui vaid miinimumnõuetele vastavust.

Korrashoiuteenuse osutamisel lähtuvad lepingupooled võlaõigusseaduses sätestatud käsunduslepingu või töövõtulepingu regulatsioonist, olenevalt valitud lepingu vormist. Standardis EVS 807 toodud tegevuste klassifikaator on samuti vajalik kinnisvaraobjektiga seotud kulude analüüsimiseks ja nende kulude jaotamiseks objektiga seotud poolte vahel.

EVS 807 esitab valdkonnaga seotud põhitermineid, kirjeldab kinnisvarakeskkonna juhtimise ratsionaalset ja kvaliteetset korraldamist, sellega kaasnevat infovajadust ja dokumenteerimist ning kaasnevaid kulusid. Selle standardi järgimine on vabatahtlik, kuni seda ei ole kohustuslikuks tehtud nt õigusaktiga või lepingupoolte vahelise kokkuleppega.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
46,36 € koos KM-ga
PDF redline
60,27 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring