Tagasi

EVS 807:2016+A1+A2:2022

Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid

Üldinfo
Kehtiv alates 18.04.2022
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
18.04.2022
Põhitekst + muudatus
18.04.2022
Muudatus
03.08.2020
Muudatus
04.10.2016
Põhitekst
See standard avab kinnisvarakeskkonna juhtimise olemuse. Iga kinnisvaraobjekti omanik oma otsuste ja rahastamisega tagab temale kuuluval kinnisvaraobjektil kinnisvarakeskkonna ohutuse (üldmõistes: korrashoiu) ja kasutatavuse nii ühiskonnale kui ka konkreetsetele lõppkasutajatele. Sobiliku kinnisvarakeskkonna tagamiseks on vaja teha eri tegevusi, mille elluviimisel kasutatakse üldjuhul vastava ettevalmistusega erialaspetsialiste. Standardis koostatud tegevuste klassifikaator on vajalik omanikule eelkõige selleks, et saada aru kinnisvaraobjektiga seotud tegevuste ulatusest – omand alati kohustab. Ühiskonnas kehtivad eri tasandite õigusaktid, mis reglementeerivad miinimumnõudeid korrashoiuga seotud tegevustele ja nende tulemustele. Konkreetse kinnisvaraobjekti omanik võib alati taotleda soovi korral kõrgemat kvaliteeti kui vaid miinimumnõuetele vastavust.
Korrashoiuteenuse osutamisel lähtuvad lepingupooled võlaõigusseaduses sätestatud käsunduslepingu või töövõtulepingu regulatsioonist, olenevalt valitud lepingu vormist.
Standardi koostisosaks olev tegevuste klassifikaator on samuti vajalik kinnisvaraobjektiga seotud kulude analüüsimiseks ja nende kulude jaotamiseks objektiga seotud poolte vahel.
Standard esitab valdkonnaga seotud põhimõisted, kirjeldab kinnisvarakeskkonna juhtimise ratsionaalset ja kvaliteetset korraldamist, sellega kaasnevat infovajadust ja dokumenteerimist ning kaasnevaid kulusid.
Selle standardi järgimine on vabatahtlik, kuni seda ei ole kohustuslikuks tehtud nt õigusaktiga või lepingupoolte vahelise kokkuleppega.
*
*
*
PDF
56,12 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + parandus

EVS 914:2020

Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine
Uusim versioon Kehtiv alates 16.07.2020
Põhitekst

EVS 910:2017

Kinnisvara korrashoiu hanke dokumendid ja nende koostamise juhend
Uusim versioon Kehtiv alates 03.05.2017
Põhitekst

EVS-EN IEC 61936-2:2023

Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 2: DC
Uusim versioon Kehtiv alates 15.11.2023
Põhitekst

EVS-EN 13486:2024

Õhu või toote sisetemperatuuri mõõtmise temperatuurimeerikud ja termomeetrid temperatuuritundlike kaupade transportimisel, ladustamisel ja levitamisel. Perioodiline vastavuskontroll
Uusim versioon Kehtiv alates 17.01.2024