Tagasi

EVS 807:2016+A1:2020

Kinnisvarakeskkonna juhtimine ja korrashoid

Üldinfo
Kehtiv alates 03.08.2020
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
03.08.2020
Põhitekst + muudatus
03.08.2020
Muudatus
04.10.2016
Põhitekst
See standard avab kinnisvarakeskkonna juhtimise olemuse. Iga kinnisvaraobjekti omanik oma otsuste ja rahastamisega tagab temale kuuluval kinnisvaraobjektil kinnisvarakeskkonna ohutuse (üldmõistes: korrashoiu) ja kasutatavuse nii ühiskonnale kui ka konkreetsetele lõppkasutajatele. Sobiliku kinnisvarakeskkonna tagamiseks on vaja teha eri tegevusi, mille elluviimisel kasutatakse üldjuhul vastava ettevalmistusega erialaspetsialiste. Standardis koostatud tegevuste klassifikaator on vajalik omanikule eelkõige selleks, et saada aru kinnisvaraobjektiga seotud tegevuste ulatusest – omand alati kohustab. Ühiskonnas kehtivad eri tasandite õigusaktid, mis reglementeerivad miinimumnõudeid korrashoiuga seotud tegevustele ja nende tulemustele. Konkreetse kinnisvaraobjekti omanik võib alati taotleda soovi korral kõrgemat kvaliteeti kui vaid miinimumnõuetele vastavust.
Korrashoiuteenuse osutamisel lähtuvad lepingupooled võlaõigusseaduses sätestatud käsunduslepingu või töövõtulepingu regulatsioonist, olenevalt valitud lepingu vormist.
Standardi koostisosaks olev tegevuste klassifikaator on samuti vajalik kinnisvaraobjektiga seotud kulude analüüsimiseks ja nende kulude jaotamiseks objektiga seotud poolte vahel.
Standard esitab valdkonnaga seotud põhimõisted, kirjeldab kinnisvarakeskkonna juhtimise ratsionaalset ja kvaliteetset korraldamist, sellega kaasnevat infovajadust ja dokumenteerimist ning kaasnevaid kulusid.
Selle standardi järgimine on vabatahtlik, kuni seda ei ole kohustuslikuks tehtud nt õigusaktiga või lepingupoolte vahelise kokkuleppega.
*
*
*
PDF
46,36 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 50522:2010

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine
Kehtetu alates 01.04.2022
Põhitekst + parandus

EVS-EN 62305-1:2011

Piksekaitse. Osa 1: Üldpõhimõtted
Uusim versioon Kehtiv alates 05.04.2011
Põhitekst

EVS-EN 62305-2:2013

Piksekaitse. Osa 2: Riskianalüüs
Uusim versioon Kehtiv alates 05.03.2013
Põhitekst

EVS-EN 62305-3:2011

Piksekaitse. Osa 3: Ehitistele tekitatavad füüsikalised kahjustused ja oht elule
Uusim versioon Kehtiv alates 05.04.2011